Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205055532014Kültürel Miras ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kültürel mirasın somut ve somut olmayan unsurlarının tanınmasını sağlamak, bu konudaki çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgi edinmek, halk bilimi disiplini çerçevesinde ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve güncellenmesi için yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek bu konuda projeler üretilmesine zemin sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin EKİCİ
Öğrenme Çıktıları
1Kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras ifadelerini tanımlayabilme
2Kültürel miras ve somut olmayan kültürel mirasla ilgili dünyada yapılan çalışmalardan haberdar olup bu çalışmaları değerlendirebilme
3Kültürel miras ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve güncellenmesiyle ilgili bilgi sahibi olma
4Somut olmayan kültürel mirasla ilgili proje üretebilecek temel bilgilere sahip olma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültürel mirasın tanımı ve bu konuda dünyada yapılan çalışmalar. Somut olmayan kültürel mirasın tanımı ve bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar ve onların faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar.Tanışma ve ders içeriğinin tanıtımı.
2Yararlanılabilecek kaynaklar ve bibliyografya çalışmasıOkuma/Tartışma
3Kültürel miras nedir? Tanımlar, kavramlar ve açıklamalar.Okuma/Tartışma
4Somut olmayan kültürel miras nedir? Tanımlar, kavramlar ve açıklamalar.Okuma/Tartışma
5Kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras nedir? Tanımlar, kavramlar ve açıklamalar ve bunların tartışılmasıOkuma/Tartışma
6Somut olmayan kültürel mirasın tarihçesiOkuma/Tartışma
7Somut olmayan kültürel miras ve koruma sözleşmeleriOkuma/Tartışma
8ARA SINAV
9Somut olmayan kültürel miras sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili açıklamalarOkuma/Tartışma
10Somut olmayan kültürel miras konusunda çalışan kurumlar, kuruluşlar ve faaliyetleri: UNESCOOkuma/Tartışma
11Somut olmayan kültürel miras konusunda çalışan kurumlar, kuruluşlar ve faaliyetleri: Diğer kurumlarOkuma/Tartışma
12Somut olmayan kültürel mirasın Türkiye için önemiOkuma/Tartışma
13Kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras alanında Türkiye’de yapılan çalışmalarOkuma/Tartışma
14Somut olmayan kültürel miras alanında Türkiye'de yapılan çalışmalarOkuma/Tartışma
15Somut olmayan kültürel miras alanında üretilen projeler Okuma/Tartışma
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gelenekten Geleceğe Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Miras. Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2013. http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/somut_olmayan_km/UNESCOYIH.pdf KASAPOĞLU AKYOL, Pınar. "Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazieneleri Programı." Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi. Ed. Ö. Oğuz. E. Ölçer Özünel. S. Gürçayıt Teke. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Geleneksel Yay. 2013: 83-89. OĞUZ, Öcal. "UNESCO ve Geleneğin Ustaları." Milli Folklor 77. 2008: 5-10. OĞUZ, Öcal. Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara: Geleneksel Yay., 2009. "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi." Çev. Ö. Oğuz. Y. Özay, P. Tacar. Milli Folklor 65, 2005: 163-171. "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri." Gelenekten Geleceğe Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Miras. Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2013: 129-130.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Alan araştırması ve sunum.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Uygulama/Pratik2510
Tartışma2510
Bireysel Çalışma61166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma10550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1     5  4 
ÖÇ2  3   5   
ÖÇ3    4  4 5
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr