Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175302013Aile İçi Şiddetin ÖnlenmesiSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin aile içi şiddetin tanımı, nedenleri, sonuçları ve önleme stratejilerini, sağlık bakım hizmetlerini sunanların rol ve sorumluluklarını, sağlık bakım sistemi içinde aile içi şiddetin nasıl önlenebileceğini anlamalarını ve müdahale stratejilerini geliştirme, uygulama ve değerlendirme bilgisini sağlamak amacıyla planlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof.Dr. Aynur Uysal
Öğrenme Çıktıları
1Aile içi şiddeti tanımlayabilme
2Aile içi şiddetin belirtilerini tanımlayabilme
3Aile içi şiddet olgusunu açıklayan modelleri bilme
4Aile içi şiddet kurbanlarına yardım yollarını bilme
5Aile içi şiddetle ilgili yasal konuları açıklayabilme
6Aile içi şiddet gören kişiyi güvende tutma yöntemlerini açıklayabilme
7Aile içi şiddetin sonraki etkilerini açıklayabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Aile içi şiddetin tanımı • Aile içi şiddetin epidemiyolojisi • Aile içi şiddetin nedenler, sonuçları ve önleme stratejileri • Aile içi şiddet konusunda politik ve yasal konular • Aile içi şiddetin erken tanısı • Sağlık çalışanlarının rol ve sorumlulukları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Aile İçi Şiddet: Tanımı ve epidemiyolojisiOkuma
2Aile içi şiddet olgusunu açıklayan modellerOkuma
3Aile içinde şiddetin neden ve sonuçları Seminer
4Aile içi şiddet konusunda politika ve yasal düzenlemeler Seminer
5Aile içi şiddet ile ilgili kurum ve kuruluşlarOkuma
6Aile içi şiddette erken tanı yöntemleriOkuma
7Sağlık çalışanlarının rol ve sorumlulukları Okuma
8Ara sınavAra sınava hazırlık
9Kadına yönelik eş şiddeti Okuma
10Kadına yönelik şiddetin önlenmesiSeminer
11Çocuk istismarı ve ihmaliSeminer
12Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesiOkuma
13Yaşlı istismarı ve ihmaliOkuma
14Yaşlı istismarı ve ihmalinin önlenmesiOkuma
15Final sınavıFinal sınavına hazırlık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Seminer122
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr