Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175072015Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Uygulaması ISeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin birinci basamakta yürütülen hizmetlerde risk yaklaşımı felsefesiyle birey, aile ve topluma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlaması, uygulaması ve değerlendirmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
11- Risk gruplarını tanımlayabilme
22- Risk değerlendirmesi yapabilme
33- Risk değerlendirmesi yaparken etik ilkelere uyabilme
44- Hemşirelik hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirebilme
55- Hizmet sunumunda ekip yaklaşımını benimseyebilme
66- Risk gruplarına yönelik birinci basamakta yürütülen programların önemini kavrayabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygulamaya çıkılan kurumlar: İdari ve mülki amirliklere bağlı birimler Sağlık Bakanlığı kurumları (Birinci basamak sağlık kuruluşları- Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ASM, AÇSAP) Sosyal hizmet kurumları ( SGK Narlıdere dinlenme ve bakımevi) Belediyelere bağlı hizmetler(Evde bakım hizmetleri, gebe-bebek-loğusa hizmetleri) Kadın sığınma evleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kurumun tanıtımı, uygulamanın kapsamı, önemi Okuma, Tartışma
2Risk gruplarını tanımlayabilmeOkuma, Gözlem
3Risk gruplarını tanımlayabilmeOkuma, Gözlem
4Gelişim dönemlerine uygun olarak sağlıklı/hasta bireyden veri toplamaOkuma Uygulama/pratik
5Gelişim dönemlerine uygun olarak sağlıklı/hasta bireye yönelik hemşirelik süreci geliştirmeOkuma Uygulama/pratik
6Gelişim dönemlerine uygun olarak sağlıklı/hasta bireye yönelik hemşirelik süreci uygulamaOkuma Uygulama/pratik
7Gelişim dönemlerine uygun olarak sağlıklı/hasta bireye yönelik hemşirelik süreci uygulamaOkuma Uygulama/pratik
8Risk gruplarına yönelik kurumlarda yürütülen tarama programlarına katılmaOkuma Uygulama/pratik
9Risk gruplarına yönelik kurumlarda yürütülen tarama programlarına katılmaOkuma Uygulama/pratik
10Risk gruplarına yönelik kurumlarda yürütülen tarama programlarına katılmaOkuma Uygulama/pratik
11Gelişim dönemlerine uygun olarak sağlıklı/hasta bireye yönelik oluşturulan hemşirelik sürecini değerlendirmeOkuma Uygulama/pratik
12Risk gruplarına yönelik sağlık eğitim konusu belirleme ve planlamaOkuma Bireysel çalışma
13Risk gruplarına yönelik sağlık eğitim konusu belirleme ve planlamaOkuma Bireysel çalışma
14Risk gruplarına yönelik sağlık eğitim konusu belirleme ve planlamaOkuma Bireysel çalışma
15Kurumların işleyişi hakkında görüşlerin tartışılmasıRapor hazırlama rapor sunma Tartışma
16Final sınavıBireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. 2. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986. 3.Erefe İ. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, 1999. 4. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr 5.Ergül Ş. (2005) “Halk Sağlığı Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 157-166. 6.Ergül Ş (2000) "Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu 2000/HYO/001 Nolu proje, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 2000, İzmir. 7. Stanhope M, Lancester J. (2000). Community &Public Health Nursing, Fifth ed. Mosby. 8.Güler Ç, Akın L. (2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 9. Clark J. M. (2003). Community Health Nursing. Caring for Populations. 4th ed. 10.Stanhope M, Lancester J. (2003). Foundations of Community Health Nursing. Community- Orriented Practice.Mosby. 11. Hitchcock J.E, Phylis E. S, Thomas S. A. (2003). Community Health Nursing, Caring in Action, Second Edition, Thomson. 12.Schneider MJ (2011) Introduction to Public Health. Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins 13.Scriven A (2010) Promoting Health A Practical Guide, 6th ed., Elseiver 14.Turnock B (2009) Public Health What It is and How It Works, 4th edition, Jones and Barlett Publishers 15.Bensley R, Brookins J(2009) Community Health Education Methods A Practical Guide, 3rd ed., Jones and Barlett Publishers 16.Naido J, Wils Jane (2009) Developing Practice for Public Health and Health Promotion, 5th edition, Elseiver
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik11444
Tartışma3412
Soru-Yanıt14228
Gözlem248
Rapor Hazırlama144
Rapor Sunma144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma9436
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr