Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175352015Evde Bakım HizmetleriSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencinin evde bakım hizmetleri kapsamında; birey ve ailenin sağlığının geliştirilmesi ve korunması, hastalıkların ve özürlülüğün önlenmesi, öz bakımının sağlanması, tıbbi ve hemşirelik bakımı, temel ve özel ihtiyaçların karşılanması, bakım öncesinde, bakım sırasında ve sonrasında bakım verenlere destek sağlanması konularında bilgi ve beceri kazanmasını sağlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayla Bayık Temel
Öğrenme Çıktıları
1Evde bakım hizmetleri ile ilgili kavramları tanımlayabilme
2Evde bakım hizmetleri, gelişimi ve önemini bilme
3Sağlıkla ilgili politikalar kapsamında evde bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemeleri bilme
4Evde bakım hemşiresinin rollerini bilme
5Evde bakım hizmetlerinin psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutunu kavrayabilme
6Ülkemizde evde bakım hizmetlerini tartışabilme
7Evde bakım hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini kavrama
8Evde bakım hemşireliği ile ilgili kanıta dayalı sonuçları bilme ve uygulama
9Yaşam döneminde (Bebek, çocuk, erişkin, yaşlı ve özürlü) bireylere yönelik evde bakım hizmetlerini etik ilkeler doğrultusunda, koruyucu, tedavi edici, rehabilitif hizmetleri uygulayabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
-Evde bakım hizmetlerinin tanımı, önemi ve amacı - Dünyada ve Türkiye’de evde bakım hemşireliğinin tarihsel gelişimi -Evde bakım hemşireliğinin felsefesi, rolleri (bakım verici, danışman, savunucu, sağlık eğitimcisi, araştırmacı, yönetici), görevleri, uygulama standartları -Evde bakım hemşireliği uygulamalarında yasal ve etik konular
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve Literatür taramaTanışma ve tartışma
2Evde bakım hizmetlerinin tanımı, önemi, amacı ve boyutlarıBireysel çalışma, Okuma,
3Dünyada ve Türkiye’de evde bakım hizmetleri ve evde bakım hemşireliğinin tarihsel gelişimi Bireysel çalışma, Tartışma, Rapor hazırlama
4Evde bakım hemşireliğinin felsefesi, rolleri (bakım verici, danışman, savunucu, sağlık eğitimcisi, araştırmacı, yönetici), görevleri, uygulama standartlarıBireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
5Evde bakım hemşireliği ve evde bakım hemşireliği ile ilgili dünyada ve ülkemizde yasal konular Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
6Evde bakım hemşireliği uygulamalarında etik konular Ara sınava hazırlık
7ARA SINAV
8Bebek ve çocukların evde bakımı Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
9Akut hastalığı olan bireylerin evde bakımıBireysel çalışma,Tartışma, Sorucevap
10Kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımı Bireysel çalışma,Tartışma, Sorucevap
11Özürlü bireylere yönelik evde bakım Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
12Yaşlı bireylere yönelik evde bakımBireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
13Evde bakımda bakım veren aile bireylerine yönelik eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
14Evde bakımla ilgili kanıta dayalı çalışmaların incelenmesi Tartışma, Soru cevap, Final sınavına hazırlık
15FİNAL SINAVI
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Cindoruk M, Şen İ (2009) Yaşlının evde bakımı, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 29(5): 110-112. 2.Ünsar S, Fındık YÜ, Kurt S, Özcan H (2007) Kanserli hastalarda evde bakım ve semptom kontrolü, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5): 89-106. 3.Subaşı N, Öztek Z (2006) Türkiye’de karşılanamayan bir gereksinim: evde bakım hizmeti, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(1): 19-31. 4.Pınar R (2010) Türkiye’de evde bakımda mevcut durum. http://www. akademikgeriatri.org.erişim tarihi: 3.7.2011 5.Aksu T, Fadıloğlu Ç (2010) Yaşlılıkta evde bakıma güncel yaklaşımlar: telefon zinciri yöntemi ve kurtarıcı servisler teknolojisi, Maltepe Üniversitesi hemşirelik bilim ve sanatı, 2(3): 119-125. 6.Algıer L ( 2005) Çocuklarda palyatif bakım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58: 132-135. 7.Yılmaz MÇ, Kantar M (2010) Pediatrik onkoloji hastalarının evde fiziksel bakım gereksinimleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26 (3): 51-58. 8.Tanır MK, Kuğuoğlu S ( 2006) Teknolojiye bağımlı çocuğun evde bakımı, STED, 15(12): 214-218. 9.Karahan A, Güven S ( 2002) Yaşlılıkta evde bakım, Türk Geriatri Dergisi, 5(4): 155-159. 10.Yılmaz M, Sametoğlu F, Akmeşe G ve ark. (2010) Sağlık Hizmetinin alternatif bir sunum şekli olarak evde hasta bakımı, İstanbul Tıp Dergisi, 11 (3): 125-132. 11.Karamanoğlu AY, Özer FG ( 2008) Mastektomili hastalarda evde bakım, Meme Sağlığı Dergisi, 4(1): 3-8. 12.Stanhope M, Lancester J. (2000). Community &Public Health Nursing, Fifth ed. Mosby. 13.Stanhope M, Lancester J. (2003). Foundations of Community Health Nursing. Community- Orriented Practice.Mosby. 14.Schneider MJ (2011) Introduction to Public Health. Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins 15.Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2005. http://saglik.gov.tr. 16.Byrne MW (2003) Culture-derived strategies of a pediatric home-care nursing speciality team. International Nursing Review, 50, 34-43.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma11111
Soru-Yanıt10110
Rapor Hazırlama11010
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma2612
Rapor144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
ÖÇ9        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr