Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175272015Okul Sağlığı HemşireliğiSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencinin okul sağlığı hizmetlerinde hemşirenin rollerini ve fonksiyonlarını, ekip içindeki önemini kavramasını, okulda öğrencilerin ve çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenli okul çevresinin oluşturulmasına yönelik bilgi ve becerileri kazanmasını sağlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
11. Geçmişten günümüze okul sağlığı hemşireliğindeki gelişimi analiz edebilme,
22. Okul sağlığı hemşireliğinin sağlık ekibi içindeki önemini değerlendirebilme
33. Okul sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonlarını değerlendirebilme
44. Öğrencilere ve okul çevresine ilişkin risk faktörlerini belirleyebilme
55. Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında teori ve modellerin kullanımının öneminin farkında olma
66. Okul sağlığı hemşireliğinde yasal ve etik konuları tartışabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Okul sağlığının tanımı, tarihçesi, önemi ve amacı 2-Okul sağlığı hizmetleri 3-Okul sağlığı hemşireliğinin tanımı, tarihçesi, önemi ve amacı 4-Okul sağlığı hemşireliğinin felsefesi, rolleri (bakım verici, danışman, savunucu, sağlık eğitimcisi, araştırmacı, yönetici), görevleri, uygulama standartları 5-Dünyada ve Türkiye’de okul sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve bugünkü konumu ve örnek çalışmalar 6- Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında teori ve modellerin kullanımı 7-Okul dönemi çocuklarda risk faktörleri, yaygın sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı 8-Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında yasal ve etik konular 9-okul çevresinin tanılanması ve Sağlıklı ve güvenli okul çevresinin oluşturulmasında hemşirenin sorumlulukları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı Tartışma
2Literatür taramaBireysel çalışma, Okuma,
3Okul sağlığının tanımı, tarihçesi, önemi ve amacı, okul sağlığı ekibi Bireysel çalışma, Tartışma, Rapor hazırlama
4Okul sağlığı hemşireliğinin tanımı, tarihçesi, önemi ve amacı Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
5Okul sağlığı hizmetleri (sağlık taramaları, sağlık eğitimi ve danışmanlık) okul çevresinin tanılanması ve Sağlıklı ve güvenli okul çevresinin oluşturulması ve hemşirenin sorumlulukları Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
6Okul sağlığı hemşireliğinin felsefesi, rolleri (bakım verici, danışman, savunucu, sağlık eğitimcisi, araştırmacı, yönetici), görevleri, uygulama standartları ve fonksiyonlarıAra sınava hazırlık
7Dünyada ve Türkiye’de okul sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve bugünkü konumu ve örnek çalışmalar Okuma, Soru cevap Rapor
8ARA SINAVBireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
9Okul dönemi çocuklarda risk faktörleri, yaygın sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı Bireysel çalışma,Tartışma, Sorucevap
10Dersin devamı Bireysel çalışma,Tartışma, Sorucevap
11Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında teori ve modellerin kullanımı Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
12-Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında kullanılan araç ve gereçler, formlar, prosedürler Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
13-Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında yasal konular Türkiye’de yürütülen program ve projeler Bireysel çalışma, Tartışma, Soru-cevap
14 Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında etik konular Tartışma, Soru cevap, Final sınavına hazırlık
15FİNAL SINAVIFinal sınavına hazırlık
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Selekman, J. School health nursing: A Comprehensive Text. F. A. Davis Company.2006 Lewis, KD, Bear, BJ. Manual of school health a handbook for school nurses, educators and health professionals Elseiver 3th edition. 2009 Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Freeman, R., Public Health Care and Nursing Process The C.V Mosby Comp., St. Louis. Toronto. London, 1967. Fromer, MJ Community Health Care and The Nursing Process Thr CV Mosby Comp. St Louis, Toronto, London, 1967. Jarvis, L., Community Health Nursing. F.A. Davis Comp., Philedelphia 1981. Güler Ç.,Akın L.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Hacettepe Üni.Yayınları,Ankara 2006 Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing:Caring in Action,Second Edition,2003 Clark,J. M., Community Health Nursing:Caring for Population,4th Edition,2003 Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Tartışma15230
Soru-Yanıt15115
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma5210
Rapor236
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ15       
ÖÇ2     5  
ÖÇ3    5  5
ÖÇ4   55   
ÖÇ55       
ÖÇ6       5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr