Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175082015Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Uygulaması IISeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu uygulama ile, öğrencinin birinci basamakta yürütülen hizmetlerde risk yaklaşımı felsefesiyle birey, aile ve toplumun durumsal sorunlarına yönelik sağlık ve sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarını tanıması, hemşirelik hizmetlerini gözlemlemesi, planlaması, uygulaması ve değerlendirmesi beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
11- Durumsal sorunlara yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşları tanıyabilme
22- Sağlık ve Sosyal hizmet kurumlarında yürütülen etkinliklere katılabilme
33- Risk gruplarını tanımlama ve değerlendirebilme
44- Risk değerlendirmesi yaparken etik ilkelere uyabilme
55- Hemşirelik hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirebilme
66- Hizmet sunumunda ekip yaklaşımını benimseyebilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal hizmet kurumları ( SGK Narlıdere dinlenme ve bakımevi) •İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı •İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü •Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar ( Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi) İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi Toplum Ruh Sağlığı Birimi Bornova Belediyesi Evde Bakım Birimi Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kurumun tanıtımı, uygulamanın kapsamı, önemi Okuma, Tartışma
2Kronik hastalıklara yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
3Kronik hastalıklara yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
4Evde bakım hizmetlerine yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
5Evde bakım hizmetlerine yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
6Bulaşıcı hastalıklara yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
7Bulaşıcı hastalıklara yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
8İş sağlığı sorunlarına yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
9İş sağlığı sorunlarına yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
10Çevre sağlığı sorunlarına yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
11Çevre sağlığı sorunlarına yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
12Toplum ruh sağlığı sorunlarına yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
13Toplum ruh sağlığı sorunlarına yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
14İstismar ve şiddete yönelik yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
15Birinci basamak hizmetlerde olağan üstü durumlara(sel, savaş) yönelik hemşirelik süreci basamaklarını uygulama (Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme)Okuma Uygulama/pratik, Gözlem
16Final sınavı Bireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. 2. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986. 3.Erefe İ. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, 1999. 4. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr 5.Ergül Ş. (2005) “Halk Sağlığı Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 157-166. 6.Ergül Ş (2000) "Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu 2000/HYO/001 Nolu proje, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 2000, İzmir. 7. Stanhope M, Lancester J. (2000). Community &Public Health Nursing, Fifth ed. Mosby. 8.Güler Ç, Akın L. (2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 9. Clark J. M. (2003). Community Health Nursing. Caring for Populations. 4th ed. 10.Stanhope M, Lancester J. (2003). Foundations of Community Health Nursing. Community- Orriented Practice.Mosby. 11. Hitchcock J.E, Phylis E. S, Thomas S. A. (2003). Community Health Nursing, Caring in Action, Second Edition, Thomson. 12.Schneider MJ (2011) Introduction to Public Health. Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins 13.Scriven A (2010) Promoting Health A Practical Guide, 6th ed., Elseiver 14.Turnock B (2009) Public Health What It is and How It Works, 4th edition, Jones and Barlett Publishers 15.Bensley R, Brookins J(2009) Community Health Education Methods A Practical Guide, 3rd ed., Jones and Barlett Publishers 16.Naido J, Wils Jane (2009) Developing Practice for Public Health and Health Promotion, 5th edition, Elseiver
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15460
Uygulama/Pratik15460
Gözlem15460
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)237
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr