Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175032016Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Bakımı ISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin birinci basamakta yürütülen hizmetlerde karşılaşılan gelişimsel dönem sorunlarına yönelik risk yaklaşımını bilmesi, temel sağlık hizmetleri felsefesini göz önüne alarak hemşirelik hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirme bilgi, beceri ve davranışı kazanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Melek Ardahan
Öğrenme Çıktıları
11- Risk gruplarını tanımlayabilme risk değerlendirmesi yapabilme
2 2- Birinci basamak hizmetlerde karşılaşılan gelişimsel dönem sorunlarında risk değerlendirmesi yapabilme
33- Risk değerlendirmesi yaparken etik ilkelere uyabilme
44- Gelişimsel dönem sorunlarını risk yaklaşımı ile çözebilme
55- Hemşirelik hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Birinci basamak hizmetlerde risk gruplarının belirlenmesi, risk yaklaşımı ve risk değerlendirmesinin önemi, yaşam dönemi sorunlarına özgü risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı, gerekçesi, amaç ve öğrenim hedefleriokuma seminer
2Literatür taramaokuma seminer
3Birinci basamak sağlık hizmetlerinde risk gruplarının ve risk yaklaşımının tanımlanması, risk değerlendirmesiokuma seminer
4Bebeklik dönemi sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma seminer
5Bebeklik dönemi sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı okuma seminer
6Çocukluk dönemi sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma seminer
7Çocukluk dönemi sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı okuma seminer
8Adölesan dönemi sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma seminer
9Ara sınavokuma seminer
10Genç yetişkin dönemi sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı okuma seminer
11Gebelik ve lohusalık dönemi sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma seminer
12Yetişkin dönemi sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma seminer
13Yaşlı birey sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma seminer
14Ölüm olayında risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma seminer
15Literatür incelemeokuma seminer
16final sınavıbireyse çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
. Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. 2. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986. 3.Erefe İ. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, 1999. 4. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr 5.Ergül Ş. (2005) “Halk Sağlığı Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 157-166. 6.Ergül Ş (2000) "Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu 2000/HYO/001 Nolu proje, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 2000, İzmir. 7. Stanhope M, Lancester J. (2000). Community &Public Health Nursing, Fifth ed. Mosby. 8.Güler Ç, Akın L. (2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 9. Clark J. M. (2003). Community Health Nursing. Caring for Populations. 4th ed. 10.Stanhope M, Lancester J. (2003). Foundations of Community Health Nursing. Community- Orriented Practice.Mosby. 11. Hitchcock J.E, Phylis E. S, Thomas S. A. (2003). Community Health Nursing, Caring in Action, Second Edition, Thomson. 12.Schneider MJ (2011) Introduction to Public Health. Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins 13.Scriven A (2010) Promoting Health A Practical Guide, 6th ed., Elseiver 14.Turnock B (2009) Public Health What It is and How It Works, 4th edition, Jones and Barlett Publishers 15.Bensley R, Brookins J(2009) Community Health Education Methods A Practical Guide, 3rd ed., Jones and Barlett Publishers 16.Naido J, Wils Jane (2009) Developing Practice for Public Health and Health Promotion, 5th edition, Elseiver
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım10440
Seminer10440
Okuma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1   5 44 
ÖÇ24      4
ÖÇ3 5   4 4
ÖÇ4 44 4   
ÖÇ54   5 4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr