Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175042016Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Bakımı IISeçmeli114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin birinci basamak sağlık hizmetlerinde karşılaşılan durumsal sorunlarda risk yaklaşımını bilmesi, halk sağlığı hemşireliği hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirmeye yönelik bilgi, beceri ve davranış geliştirmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Şafak DAĞHAN
Öğrenme Çıktıları
11- Risk tanılaması yapabilme
2- Birinci basamak hizmetlerde durumsal sorunlara yönelik risk değerlendirmesi yapabilme
33- Risk değerlendirmesi yaparken etik ilkelere uyabilme
4 4- Birinci basamak hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümünde risk yaklaşımını kullanabilme
55- Sorunlara müdahalede disiplinler arası işbirliğinin öneminin farkında olabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Birinci basamak hizmetlerde durumsal sorunların tanılanması ve risk yaklaşımı, kronik hastalıklarda, bulaşıcı hastalıklarda, bağışıklama hizmetlerinde, evde bakım hizmetlerinde, toplum ruh sağlığı sorunlarında, istismar ve şiddette, iş sağlığı ve çevre sağlığı sorunlarında ve olağanüstü durumlarda risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı, gerekçesi, amaç ve öğrenim hedefleriokuma , seminer
2Literatür taramaokuma , seminer
3Birey, aile ve toplumdaki durumsal sorunların tanımlanması ve risk yaklaşımıokuma , seminer
4Kronik hastalıklarda risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı okuma , seminer
5Kronik hastalıklarda risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma , seminer
6Evde bakım hizmetlerinde risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma , seminer
7Bulaşıcı hastalıklara yönelik risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma , seminer
8Bağışıklama hizmetlerinde risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma , seminer
9ara sınavbireysel çalıma
10İş sağlığı sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı Risk approach and nursing okuma , seminer
11Çevre sağlığı sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı okuma , seminer
12Toplum ruh sağlığı sorunlarına risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma , seminer
13İstismar ve şiddete yönelik risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımıokuma , seminer
14Birinci basamak hizmetlerde olağan üstü durumlarda risk yaklaşımı (sel, savaş) ve hemşirelik bakımı okuma , seminer
15Literatür incelemeokuma , seminer
16Final sınavı bireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. 2. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986. 3.Erefe İ. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, 1999. 4. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr 5.Ergül Ş. (2005) “Halk Sağlığı Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 157-166. 6.Ergül Ş (2000) "Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu 2000/HYO/001 Nolu proje, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 2000, İzmir. 7. Stanhope M, Lancester J. (2000). Community &Public Health Nursing, Fifth ed. Mosby. 8.Güler Ç, Akın L. (2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 9. Clark J. M. (2003). Community Health Nursing. Caring for Populations. 4th ed. 10.Stanhope M, Lancester J. (2003). Foundations of Community Health Nursing. Community- Orriented Practice.Mosby. 11. Hitchcock J.E, Phylis E. S, Thomas S. A. (2003). Community Health Nursing, Caring in Action, Second Edition, Thomson. 12.Schneider MJ (2011) Introduction to Public Health. Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins 13.Scriven A (2010) Promoting Health A Practical Guide, 6th ed., Elseiver 14.Turnock B (2009) Public Health What It is and How It Works, 4th edition, Jones and Barlett Publishers 15.Bensley R, Brookins J(2009) Community Health Education Methods A Practical Guide, 3rd ed., Jones and Barlett Publishers 16.Naido J, Wils Jane (2009) Developing Practice for Public Health and Health Promotion, 5th edition, Elseiver
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım16348
Bireysel Çalışma16464
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1     5  
ÖÇ24 4    5
ÖÇ3     4  
ÖÇ4 5 5  4 
ÖÇ54   4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr