Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175042016Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Bakımı IISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin birinci basamak sağlık hizmetlerinde karşılaşılan durumsal sorunlarda risk yaklaşımını bilmesi, halk sağlığı hemşireliği hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirmeye yönelik bilgi, beceri ve davranış geliştirmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Şafak DAĞHAN
Öğrenme Çıktıları
11- Risk tanılaması yapabilme
22- Birinci basamak hizmetlerde durumsal sorunlara yönelik risk değerlendirmesi yapabilme
33- Risk değerlendirmesi yaparken etik ilkelere uyabilme
4 4- Birinci basamak hizmetlerde karşılaşılan sorunların çözümünde risk yaklaşımını kullanabilme
55- Sorunlara müdahalede disiplinler arası işbirliğinin öneminin farkında olabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Birinci basamak hizmetlerde durumsal sorunların tanılanması ve risk yaklaşımı, kronik hastalıklarda, bulaşıcı hastalıklarda, bağışıklama hizmetlerinde, evde bakım hizmetlerinde, toplum ruh sağlığı sorunlarında, istismar ve şiddette, iş sağlığı ve çevre sağlığı sorunlarında ve olağanüstü durumlarda risk yaklaşımı ve hemşirelik bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Defination of course, justifiacation, aim an teaching goalreading, seminar
2Literature reviewreading, seminar
3The risk aprroach and the idenfication of situational problems regarding individual,family and communityreading, seminar
4Risk approach and nursing care for cronic diseasesreading, seminar
5Risk approach and nursing care for cronic diseasesreading, seminar
6Risk approach and nursing care for home care servicesreading, seminar
7Risk approach and nursing care for communicable diseasesreading, seminar
8Risk approach and nursing care for immunization servicesreading, seminar
9mid term examindividual study
10Risk approach and nursing care for occupational health problemsreading, seminar
11Risk approach and nursing care for environmental health problemsreading, seminar
12Risk approach and nursing care for community mental health problemsreading, seminar
13Risk approach and nursing care for abuse and violencereading, seminar
14Risk approach and nursing care for disaster ( earthquake, stormwater) in primary servicesreading, seminar
15Literatur reviewreading, seminar
16final examreading, seminar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. 2. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986. 3.Erefe İ. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, 1999. 4. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr 5.Ergül Ş. (2005) “Halk Sağlığı Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 157-166. 6.Ergül Ş (2000) "Toplumun Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (E.Ü. Araştırma Fonu 2000/HYO/001 Nolu proje, Proje Yöneticisi: Ayla Bayık), 2000, İzmir. 7. Stanhope M, Lancester J. (2000). Community &Public Health Nursing, Fifth ed. Mosby. 8.Güler Ç, Akın L. (2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 9. Clark J. M. (2003). Community Health Nursing. Caring for Populations. 4th ed. 10.Stanhope M, Lancester J. (2003). Foundations of Community Health Nursing. Community- Orriented Practice.Mosby. 11. Hitchcock J.E, Phylis E. S, Thomas S. A. (2003). Community Health Nursing, Caring in Action, Second Edition, Thomson. 12.Schneider MJ (2011) Introduction to Public Health. Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins 13.Scriven A (2010) Promoting Health A Practical Guide, 6th ed., Elseiver 14.Turnock B (2009) Public Health What It is and How It Works, 4th edition, Jones and Barlett Publishers 15.Bensley R, Brookins J(2009) Community Health Education Methods A Practical Guide, 3rd ed., Jones and Barlett Publishers 16.Naido J, Wils Jane (2009) Developing Practice for Public Health and Health Promotion, 5th edition, Elseiver
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım10440
Seminer10440
Okuma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2  5   5 
ÖÇ35       
ÖÇ43   4   
ÖÇ5  4  3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr