Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105055052009Bilgisayar OrganizasyonuSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bilgisayar mimarisinin temel prensiplerini tanımasını, bilgisayar mimarisinin organizasyonu ve tasarımını kavramasını, bilgisayarın sıralı devreler, yazmaçlar, sayaçlar, bellekler, PLA’ler ve önbellekler gibi çeşitli fonksiyonel modüllerinin yapısını ve davranışını kavramasını, bu fonksiyonel modüllerin kullanıcının gereksinimlerini karşılamak için nasıl birbirleriyle etkileşime girdiklerini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bahar Karaoğlan
Öğrenme Çıktıları
1Çeşitli sayı sistemleri arasında dönüşüm yapabilme.
2İkili tabanda aritmetiksel işlemler yapabilme.
3Birleşimsel mantık tasarımını kavrayabilme.
4Sıralı devrelerin yapılarını ve çalışma prensiplerini kavrayabilme.
5Yazmaçlar, sayaçlar, bellekler ve PLA’lerin yapılarını ve çalışma prensiplerini kavrayabilme.
6Yazmaç transferlerinin nasıl yapıldığını açıklayabilme ve veri yolunun yapısını kavrayabilme.
7MIPS ISA ve mimarisinin yapısını ve çalışma prensibini açıklayabilme.
8ISA tasarımı ve detaylarını açıklayabilme.
9Sıralama, kontrol ve mikroprogramlanmış kontrol terimlerini açıklayabilme.
10Önbellek hafızalarını, onların çalışma prensiplerini ve diğer birimlerle etkileşimini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilgisayar mimarisinin temel prensipleri. Bilgisayar mimarisinin organizasyonu ve tasarımı. Sıralı devreler, yazmaçlar, sayaçlar, bellekler, PLA’ler ve önbelleklerin yapılarının ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. MIPS ISA ve mimarisinin incelenmesi. ISA tasarımı ve detayları. Kontrol ünitesi ve mikroprogramlanmış kontrol ünitesinin çalışma prensiplerinin incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgisayar Mimarilerine Genel Bakış Okuma [Temel Mimariler]
2Veri GösterimleriOkuma [Sayı Sistemleri Tamamlayıcılar, İkili Kodlar, Hata Tespit Kodları]
3İkili Aritmetik Okuma [İkili Mantık, Mantık Cebri, Mantık Fonsiyonları ve Mantık Fonksiyonlarının Basitleştirilmesi]
4Birleşimsel Mantık TasarımıOkuma [Tasarım Metodları ve Prosedürleri, Çok Düzeyli Birleştiriciler, Kod Çözücüler, Kodlayıcılar, İkili Toplayıcılar]
5Sıralı DevrelerOkuma [Latch’ler, Flip-Flop’lar, Sıralı Devre Analizi ve Tasarımı]
6Yazmaçlar ve Sayaçlar, Bellek ve PLA’lerOkuma [Kayma ve Paralel Yazmaçlar, Sayaçların Tasarımı, ROM, RAM, PLD ve Okuma Yazma Döngüleri
7Yazmaç Transferleri ve Veri YoluOkuma [Yazmaç Transferleri ve Veri Yolu]
8Arasınav-1
9Temel Bilgisayar Organizasyonu ve DizaynOkuma [Komut kodları, Yazmaçlar ve Zamanlama ve Kontrol]
10Temel Bilgisayar Organizasyonu ve DizaynOkuma [Komut Döngüleri ve Temel Bilgisayar Mimarisi]
11Mikroprogramlanmış KontrolOkuma [Kontrol Ünitesi Sinyal Üretimi ve Sıralama, Mikroprogramlanmış Kontrol Ünitesi]
12Merkezi İşlem BirimiOkuma [Yığın bellek, Komut Formatları, Adres Modları ve Program Kontrol]
13Arasınav-2
14Bellek OrganizasyonuOkuma [Önbellek, Harici, Paylaşımlı, Yığın, Sanal Bellek Yapıları ve Bellek Yönetimi]
15Girdi Çıktı BirimleriOkuma [I/O Arabirimi, Senkron Olmayan Veri Transferi, Veri Aktarım Modları ]
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Mano, M., Kime, C.R., Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2001. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Stallings, W., Computer Organization and Architecture , Macmillan Publishing Company ,1993. 2. Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 4th edition, Prentice Hall, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Quiz150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma8864
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma13565
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)244
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
ÖÇ5                
ÖÇ6                
ÖÇ7                
ÖÇ8                
ÖÇ9                
ÖÇ10                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr