Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105055061998İşletim SistemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, işletim sistemleri kavramlarının teori ve uygulamalarını Linux, Unix ve Windows gibi örnek işletim sistemleriyle; bilgisayar kaynak paylaşımının nasıl yapıldığını görmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Muhammed Cinsdikici
Öğrenme Çıktıları
1Bir işletim sistemlerinin bileşenlerini kavrayabilme
2İşletim sistemlerinin genel çalışma prensiplerini açıklayabilme
3İşletim sistemi çeşitlerini ve özelliklerini karşılaştırabilme
4Bir bilgisayar sistemindeki kaynak paylaşımı problemlerini farkedebilme
5İşletim sisteminin servislerini kavrayabilme
6İşletim sistemlerinde görev ve thread, ölümcül kilitlenme kavramlarını, görev planlama algoritmalarını, bellek yönetimini ve dosya sistemlerini açıklayabilme
7Kaynak paylaşım yöntemlerinin bilgisayarın çeşitli alanlardaki performansına olan etkilerini irdeleyebilme
8Çoklu threadler kullanarak ölümcül kilitlenme önleyici mekanizma gerektiren problemlere yazılım geliştirebilme
9İşletim sistemleri ile ilgili kendine özgü bir konu hakkında araştırma yaparak bu konu hakkında açıklama, sunum ..vb yapabilme
10İşletim sistemleri konusundaki etik sorunların farkında oluş.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Görevlerin tanımı, görevler arası iletişim, görev senkronizasyonu (Scheduling Synchronization), bellek yönetimi, sanal bellek, sayfalama, swapping, dosya sistemleri , girdi-çıktı güvenliği, koruma, ölümcül kilitlenme önleme algoritmaları, UNIX tabanlı kavramlar, dağıtık sistemlere giriş.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletim Sistemi tanımı, bilgisayar sisteminin temel bileşenleri, interrupt yakalama ve çeşitleri, depolama hiyerarşisi, işletim sistemi yapısı, işletim sistemi temel konu özetleri : görev yönetimi, hafıza yönetimi, bellek yönetimi.
2İşletim sistemi servisleri, işletim sistemi arayüzleri (GUI ve CLI), Sistem Çağrıları ve işetim sistemiyle ilişkisi, sistem programları, MS-DOS yapısı, Unix sistem yapısı, microkernel sistem yapısı, Mac OS X ve Solaris sistem yapısı, sanal makineler.Araştırma Ödevi
3Görev kavramı, görev planlama, görev işlemleri, görev zaman programlanması, birlikte çalışan görevler, görevler arası iletişi, sunucu-istemci tabanlı sistemlerde görevler arası iletişimAraştırma Ödevi
4Thread tanımı, çoklu thread modeli, Posix threadleri (Pthread), Windows Xp threadleri, Linux ve Java threadleri
5CPU planlama konuları: planlama kriterleri, çoklu işlemci zaman planlaması, zaman planlama algoritmaları, gerçek zamanlı planlama, thread planlaması, işletim sistemi örnekleri, Java thread senkronizasyon örneğiJava threadleri ile bir uygulama
6Görev senkronizasyonu, kritik bölge problemi, Peterson’un çözümü, donanımsal senkronizasyon, semaforlar, klasik senkronizasyon problemleri, monitör kavramı.Semafor Programlama ödevi
7Ölü-kilit problemi, ölü-kilit önleme yöntemleri, ölü -kilitten kaçınma, ölü-kilit durumunu kurtarmaÖlü kilit önleme uygulama programı
8Ara Sınav
9Klasik ölümcül kilitlenme algoritmaları ve çözümleri, örnek kod uygulamaları.Literatür Araştırma
10Bellek yönetimi, swapping, ardışıl yerleştirme, sayfalama, bölümleme, sayfalamayla birlikte bölümleme.
11Sanal bellek, istenildiğinde sayfalama, görev yaratma,sayfayı yeniden yerleştirme, frame yerleştirme, istenildiğinde bölümleme, işletim sistemlerinden örnekler.Literatür Araştırma
12Dosya Sistem Arayüzü, dosya kavramı, dosya erişim metotları, dosya paylaşma ve dosya koruma, dosya ilişkilendirme kavramları.
13Dosyalama sistemleri, disk yapısı, disk yönetimi, disk planlaması, RAID kavramı, çeşitleri ve yapıları, kalıcı depolama uygulamaması, disk erişiminde performans konuları.
14Dağıtık sistemlerinin tanımları, uygulama alanları, avantaj ve kısıtları, dağıtık işletim sistemleri.
15Proje Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Andrew S. Tanenbaum, Albert S.Woodhull, The Minix book: Operating Systems - Design and Implementation- (3.rd Edition),Prentice Hall, 2006 2. Silberschatz Galwin, Operating System Concepts with JAVA, Wiley, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama2510
Proje Hazırlama8540
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Okuma7321
Ev Ödevi7749
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1  5   5         
ÖÇ2  5   5      3  
ÖÇ3  4   4    4 3  
ÖÇ4  3     3    4  
ÖÇ5  3   5      4  
ÖÇ6 3    5      3  
ÖÇ7    23 3   5    
ÖÇ84   3 445 4     
ÖÇ9     32      55 
ÖÇ10               5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr