Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203035112015Görsel İletişimSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders görsel iletişim kodlarını ve bu kodların yeni iletişim teknolojileri üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İmançer
Öğrenme Çıktıları
1Görsel İletişimin temel kavramlarını bilme
2Görsel iletişim unsurlarını medya içerisinde kullanabilme
3Görsel imgeleri teorik olarak çözümleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Görsel iletişim kodları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Görsel iletişim alanındaki kodlar ve semboller
2Sözsüz iletişim kodları
3Görsel materyallerin düzenlenmesi
4Semiyolojiye giriş
5Görsel materyallerin incelenme metodları
6Afiş, poster, karikatür vb. İmgelerin düzenlenmesi ve incelenmesi
7Yazılı unsurların Görsel iletişime katkısı
8Arasınav (Vize)
9Sesli unsurların Görsel iletişime katkısı
10İdeoloji ve imgelerin manipülasyonu
11Psikanalitik kuram ve görsel imgeler
12İdeolojik Eleştiri ve basılı görsel materyallerin çözümlenmesi
13Reklam görselleri ve tüketim kültürü
14Örnek incelemeler
15Örnek incelemeler
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arthur Asa Berger, Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, Çev: Murat Berkay-Haluk Yüksel,Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1996. Catherıne A. Lutz, Jane L. Collins, National Geographıc'ı Doğru Okumak, Çev: Mefkure Bayatlı, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2005. Çerkes Karadağ, Sözde Fotoğraf, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000. Ertuğrul Alkan, Fotoğraf Okuma, Eskişehir, Çözüm İletişim Hizmetleri, 1999. Gökhan Evliyaoğlu, İletişim Psikolojisi Psikolojik İletişim, Ankara, Gazeticiler Cemiyeti Yayınları, 1987. Greame Burton, Görünenden Fazlası, İstanbul, Alan Yayınları, 1995. Gültekin Çizgen, Fotoğrafın Görsel Dili, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1998. John Berger, O Ana Adanmış, Türkçesi: Yurdanur Salman-Müge Gürsoy, İstanbul, Metis Yayınları, 1986. John Berger, Görme Biçimleri, İstanbul, Metis Yayınları, 1993. Ken Cooper, Sözsüz İletişim, Çev: Tunç Yalkı, İstanbul, İlgi Yayınları, 1989. Roland Barthes, Camera Lucida, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınları, 1992. Sabit Kalfagil, Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, İstanbul, Fotoğraf Yayınları, 1981. Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınları, 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Proje Sunma160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma16348
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma16348
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr