Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203035872016Postmodern Yaklaşımlar ve SinemaSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Postmoderniteye ilişkin kuram ve tartışmaların sinema üzerinden açıklanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Moderniteyi ve postmoderniteyi sinemadaki mekân ve zaman ilişkisi üzerinden kavrayabilme.
2Düşsel, ütopyan ve distopyan mekânların postmodern sinemada ne anlam ifade ettiğini kavrayabilme.
3Modern ve postmodern mimarinin ve kentsel dokunun sinemada ne şekilde ifade bulduğunu anlayabilme.
4Film ritminin ve kurgunun anlam yaratmadaki rolünü açıklayabilme.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modern ve postmodern mekân-zaman ilişkisinin sinemada aldığı görünümler, Postmodern sinemada bellek ve mekân-zaman ilişkisi, Fantazya mekânlarının tarihsel ve ideolojik boyutları, Film temposu ve kurgu üzerinden anlam yaratma yolları, Dijital kültürde mekân ve zaman - sanal evrenler Mekân-zaman sıkışması, Pastiş ve Heterotopia kavramının sinemadaki ifadeleri, Nostalji unsurunun mekân ve zaman ilişkilerindeki rolü.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Modernite ve postmodernite kavramları
1Post-sanat
2Modern ve postmodern mekân-zaman kavramları: Mekân-zaman sıkışması
3Dijital kültür ve sanal evrenler: parçalı gerçeklik
4Postmodern sinemada ütopya ve distopya
5Modern ve postmodern sinemada film temposu ve kurgu ilişkisi
6Postmodern sinemada parçalı anlatı ve kurgu ilişkisi
7Vize sınavı
8Postmodern sinemada nedensellik
9Bellek ve nostalji kavramlarının günümüz sinemasındaki görünümleri
10Sinemada heterotopia kavramı
11Postmodern sinemada metinlerarasılık
12Postmodern özne, parçalı anlatı ve çoklu gerçeklikler
13Postmodern sinemada simülasyon evrenleri
14Postmodern sinema ve tüketim kültürü
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BEST Steven – KELLNER Douglas, Postmodern Teori, çev. Mehmet Küçük, 1998, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. BIRO Yvette, Sinemada Zaman Ritmik Tasarım; Türbülans ve Akış, çev. Anıl Ceren Altunkanat, 2011, İstanbul: Doruk Yayınları BONITZER Pascal, Kör Alan ve Dekadrajlar, çev. İzzet Yasar, 2006, İstanbul: Metis Yayınları BORDWELL, David, Narration in the Fiction Film, 1985, Madison: University of Wisconsin Press. BOULD Mark, Bilimkurgu, çev. Sinan Okan – Ertuğrul Genç, 2015, İstanbul: Kolektif Kitap. DOANE Mary Ann. The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive, 2002, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ERSÜMER Oğuzhan, Bilimkurgu Sinemasında Cyberpunk, 2013, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın. HARVEY, David, Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savran, 1997, İstanbul: Metis Yayınları. HARVEY, David, Umut Mekânları, çev. Zeynep Gambetti, 2008, İstanbul: Metis Yayınları. HARVEY David, Asi Şehirler, çev. Ayşe Deniz Temiz, 2013, Üçüncü Basım, İstanbul: Metis Yayınları. MORLEY David – ROBINS Kevin, Kimlik Mekânları, çev. Emrehan Zeybekoğlu, 2011, İkinci Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ORR John, Sinema ve Modernlik, çev. Ayşegül Bahçıvan, 1997, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/Ark, OSKAY Ünsal, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya, Bilim-Kurgu ve Korku Sineması, İstanbul: Der Yayınları. ÖZTÜRK Mehmet, Sinematografik Kentler, 2008, İstanbul: Agora Kitaplığı. Friedberg, Anne. Window Shopping: cinema and the Postmodern, 1994, Berkeley: University of California Press. RYAN Michael/KELLNER, Douglas, Politik Kamera/Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politkası, çev. Elif Özsayar, 1997, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SHAW Jeffrey (ed.). Future cinema: the cinematic imaginary after film, 2003, Cambridge, Mass: MIT. TÜRKOĞLU Nurçay – ÖZTÜRK Mehmet – AYMAZ Göksel (yay.haz), Kentte Sinema Sinemada Kent, 2004, İstanbul: Yenihayat Yayıncılık. URRY John, Mekânları Tüketmek, çev. Rahmi G. Öğdül, 1999, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi12224
Makale Kritik Etme12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6212
Okuma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 21343235     2 
ÖÇ2 22453334     2 
ÖÇ3 423442352 2 24 
ÖÇ4                
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr