Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203035872016Postmodern Yaklaşımlar ve SinemaSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Postmoderniteye ilişkin kuram ve tartışmaların sinema üzerinden açıklanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst. Prof. Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Moderniteyi ve postmoderniteyi sinemadaki mekân ve zaman ilişkisi üzerinden kavrayabilme.
2Düşsel, ütopyan ve distopyan mekânların postmodern sinemada ne anlam ifade ettiğini kavrayabilme.
3Modern ve postmodern mimarinin ve kentsel dokunun sinemada ne şekilde ifade bulduğunu anlayabilme.
4Film ritminin ve kurgunun anlam yaratmadaki rolünü açıklayabilme.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modern ve postmodern mekân-zaman ilişkisinin sinemada aldığı görünümler, Postmodern sinemada bellek ve mekân-zaman ilişkisi, Fantazya mekânlarının tarihsel ve ideolojik boyutları, Film temposu ve kurgu üzerinden anlam yaratma yolları, Dijital kültürde mekân ve zaman - sanal evrenler Mekân-zaman sıkışması, Pastiş ve Heterotopia kavramının sinemadaki ifadeleri, Nostalji unsurunun mekân ve zaman ilişkilerindeki rolü.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Modernite ve postmodernite kavramları
2Post-sanat
3Modern ve postmodern mekân-zaman kavramları: Mekân-zaman sıkışması
4Dijital kültür ve sanal evrenler: parçalı gerçeklik
5Postmodern sinemada ütopya ve distopya
6Modern ve postmodern sinemada film temposu ve kurgu ilişkisi
7Postmodern sinemada parçalı anlatı ve kurgu ilişkisi
8Vize sınavı
9Postmodern sinemada nedensellik
10Bellek ve nostalji kavramlarının günümüz sinemasındaki görünümleri
11Sinemada heterotopia kavramı
12Postmodern sinemada metinlerarasılık
13Postmodern özne, parçalı anlatı ve çoklu gerçeklikler
14Postmodern sinemada simülasyon evrenleri
15Postmodern sinema ve tüketim kültürü
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BEST Steven – KELLNER Douglas, Postmodern Teori, çev. Mehmet Küçük, 1998, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. BIRO Yvette, Sinemada Zaman Ritmik Tasarım; Türbülans ve Akış, çev. Anıl Ceren Altunkanat, 2011, İstanbul: Doruk Yayınları BONITZER Pascal, Kör Alan ve Dekadrajlar, çev. İzzet Yasar, 2006, İstanbul: Metis Yayınları BORDWELL, David, Narration in the Fiction Film, 1985, Madison: University of Wisconsin Press. BOULD Mark, Bilimkurgu, çev. Sinan Okan – Ertuğrul Genç, 2015, İstanbul: Kolektif Kitap. DOANE Mary Ann. The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive, 2002, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ERSÜMER Oğuzhan, Bilimkurgu Sinemasında Cyberpunk, 2013, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın. HARVEY, David, Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savran, 1997, İstanbul: Metis Yayınları. HARVEY, David, Umut Mekânları, çev. Zeynep Gambetti, 2008, İstanbul: Metis Yayınları. HARVEY David, Asi Şehirler, çev. Ayşe Deniz Temiz, 2013, Üçüncü Basım, İstanbul: Metis Yayınları. MORLEY David – ROBINS Kevin, Kimlik Mekânları, çev. Emrehan Zeybekoğlu, 2011, İkinci Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ORR John, Sinema ve Modernlik, çev. Ayşegül Bahçıvan, 1997, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/Ark, OSKAY Ünsal, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya, Bilim-Kurgu ve Korku Sineması, İstanbul: Der Yayınları. ÖZTÜRK Mehmet, Sinematografik Kentler, 2008, İstanbul: Agora Kitaplığı. Friedberg, Anne. Window Shopping: cinema and the Postmodern, 1994, Berkeley: University of California Press. RYAN Michael/KELLNER, Douglas, Politik Kamera/Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politkası, çev. Elif Özsayar, 1997, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SHAW Jeffrey (ed.). Future cinema: the cinematic imaginary after film, 2003, Cambridge, Mass: MIT. TÜRKOĞLU Nurçay – ÖZTÜRK Mehmet – AYMAZ Göksel (yay.haz), Kentte Sinema Sinemada Kent, 2004, İstanbul: Yenihayat Yayıncılık. URRY John, Mekânları Tüketmek, çev. Rahmi G. Öğdül, 1999, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme12224
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6212
Okuma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 324544452 2 13 
ÖÇ2 21343235     2 
ÖÇ3 22453334     2 
ÖÇ4 423442352 2 24 
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr