Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206035072013Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin müzik bilgisine derinlik kazandırmak, müzik üzerine okuma ve yazma edimini geliştirmek, kendi oluşturacağı metne yönelik çalışmalar yapmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İlhan ERSOY
Öğrenme Çıktıları
1Çözümlemeli okuma ve anlama becerilerinin Geliştirilmesi
2Müziksel Kavramları Tanımlayabilme ve Kullanabilme
3Kavram-Edim İlişkisini Kurabilme
4Bibliyografya geliştirilmesi
5Bir Müziksel Metin Yazabilme Becerisi Geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Genel yazılı anlatım kurallarının ve bilimsel yazım tekniklerinin öğretilmesi, geliştirilmesinin yanı sıra, ödev yoluyla müziksel metinler (makale, bildiri, kitap) ve performanslar hakkında (konser ya da ses kayıtları) çözümlemeli çalışmaların yapılması bu dersin içeriğini oluşturur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Kural ve Gerekçeleri
2Yazılı Anlatım Türlerinin İrdelenmesi
3Yazılı Anlatım Türlerinin İrdelenmesi,
4Müzik alanındaki yazınsal literatüre genel bir bakış
5Müzik alanındaki yazınsal literatüre genel bir bakış
6Müzik yazılarının çeşitleri ve örnekler üzerinden tartışma
7Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?
8ARASINAV
9Müzik yazılarının çeşitleri ve örnekler üzerinden tartışma
10Müzik yazılarının çeşitleri ve örnekler üzerinden tartışma
11Müziksel bir konu üzerine makale yazma
12Müziksel bir konu üzerine makale yazma
13Müziksel bir konu üzerine makale yazma
14Ödev Çalışması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BARZN, Jacques; GRAFF, Henry F (1999), Modern Araştırmacı, (Çev: F. Dilber), Tübitak. DAY, Robert A (1998) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev: G.A Altay) Tübitak. R.M. Emerson&R.I.Fretz&L.L.Shaw, (2008), Bütün Yönleriyle Alan Çalışması Etnografik Alan Notları Yazımı, (Çev:A Erkan Koca)Birleşik Yayınları, Ankara. Müziğe ilişkin yazılı (kitap, makale, bildiri vb.), işitsel (ses kayıtları, müzik CD’leri vb.) ve görsel (müzik klipleri vb.) kaynaklar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Makale Yazma140
Makale Kritik Etme110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı224
Derse Katılım14228
Makale Yazma326
Makale Kritik Etme14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Okuma14228
Ev Ödevi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15531515154
ÖÇ25431515154
ÖÇ34441515154
ÖÇ45541515154
ÖÇ55541515154
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr