Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206035132013Türk Halk Müziğinde Toplu İcra Geleneği ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türk Halk Müziği’nde toplu çalıp söyleme geleneğinin görülebildiği icrâ ortamları ve bu uygulamaların tarihsel kökleri ve niteliklerinin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Gökhan EKİM
Öğrenme Çıktıları
1• Toplu icrâ geleneğinin görülebildiği “Sohbet Toplantılarının” tarihsel kökeninin kavranması
2• Sohbet Toplantılarında icrâ edilen müziğin yapısal ve işlevsel yönden ele alınması.
3• Atma türkü, deme çevirme vb. yöresel toplu icrâların incelenmesi
4• Yurttan Sesler Topluluğu’nun Türk Halk Müziği üzerindeki etkileri
5• Günümüzdeki resmi ve amatör topluluklarca gerçekleştirilmekte olan toplu icrâlara genel bir bakış ve irdeleme yapılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk Halk Müziği içerisinde gerçekleştirilen toplu icrâların tarihî ve kültürel arka planlarıyla birlikte farklı yörelerdeki uygulamalar arasında karşılaştırma yapmak suretiyle konunun ele alınıp kavranılmasının sağlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eski Türklerdeki toy, şölen benzeri toplantıları ele almak suretiyle Sohbet Geleneğinin tarihî, kültürel arka planının aktarılması
2Eski Türklerdeki toy, şölen benzeri toplantıları ele almak suretiyle Sohbet Geleneğinin tarihî, kültürel arka planının aktarılması
3Sohbet Toplantılarının farklı coğrafyalardaki adlandırılmalarını ele alarak, kategorik olarak sınıflandırma yapmak.
4Âhi Teşkilatı ve Sohbet Geleneği arasındaki tarihsel bağların kavranması
5Âhi Teşkilatı ve Sohbet Geleneği arasındaki tarihsel bağların kavranması
6Anadolu’da Sohbet Geleneği’nin görülebildiği başlıca merkezler
7Anadolu’da Sohbet Geleneği’nin görülebildiği başlıca merkezler
8Türk Dünyasında Sohbet Geleneği’nin görülebildiği başlıca merkezler
9Türk Dünyasında Sohbet Geleneği’nin görülebildiği başlıca merkezler
10Lale Devri İstanbul’unda gerçekleştirilmiş helva Sohbetlerinin günümüzdeki uygulamalarla mukayesesi
11Ara Sınav
12Sohbet Toplantılarındaki Hiyerarşik yapıyı ele alarak işleyişin kavranması
13Sohbet Toplantılarındaki motif zincirinin saptanarak kavranması
14Sohbet Geleneğindeki müzik uygulamalarına genel bir bakış
15Sohbet Geleneğindeki müzik uygulamalarına genel bir bakış
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, Ankara,1991 • Fuat Köprülü, Edebiyat Araştırmaları I , Ankara, 1999. • Gökhan Ekim, Çankırı Yâran Geleneğinin Tarihî Kültürel kökenleri ve Müzik Uygulamaları, basılmamış doktora tezi, İzmir, 2009. • Tülay Er, Simav İlçesi ve Çevresi Yaren Teşkilatı, Ankara 1988, • Tarıman Cenikoğlu, Akşehir’de Sıra Yarenleri, İstanbul, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15   5   5 
ÖÇ2  5   4   
ÖÇ3   5     3
ÖÇ4     4    
ÖÇ5 5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr