Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206035482015Müzik Sosyolojisi IISeçmeli122
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, müziğin toplumsal ve kültürel bir ifade olduğunu ve toplum-müzik ilişkisini kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İlhan ERSOY
Öğrenme Çıktıları
11. Müzik Sosyolojisi bağlamında literatürü tanıyabilme,
22. Müziği yönlendiren ve biçimlendiren toplumsal dinamikleri tanıma ve tanımlayabilme,
33. Müziğin diğer bilim ve sanat dalları ile ilişkisini kurabilme,
44. Müziksel problemleri ortaya koyabilme ve ortaya konulan müziksel problemleri çözebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toplumun ve Toplumsal yapının göz ardı edilmeksizin, müzik fenomeninin analitik ve sistematik bir biçimde ele alınması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri,
2Kavramlar ve Yöntemler
3Müzik ve Bilim
4Sosyo-Kültürel Dizge
5Toplum Tipleri
6Toplumsal Örgüt ve Sistem Kavramları
7Geleneksel Toplum ve Modern Toplum
8ARASINAV
9Müzik ve Toplumsallaşma
10Toplumsal Kuramlar ve Müzik
11Müzik Olayları ve Kompleksleri
12Müzik Etkinlikleri ve Toplumsal Roller
13Müzisyen Rolü
14Müzik ve Ritüel
15İfade Kültürü Olarak Müzik
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kaemmer, John E. (1993) Music in Human Life: Antropological Perspectives on Music, Austin, University of Texas Press 2. Günay, Edip (2006) Müzik Sosyolojisi, Bağlam Yayıncılık, Ankara. 3. Armağan, İbrahim (1992) Sanat Toplumbilimi, İzmir, İleri Kitabevi. 4. Özbek, Meral (1991) Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yay. 5. Erol, Ayhan (2002) Popüler Müziği Anlamak. Bağlam Yayınları. 6. Erol, Ayhan (2009) Müzik Üzerine Düşünmek. Bağlam Yay. 7. Kaplan, Ayten (2005). Kültürel Müzikoloji. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 8. Stokes, Martin (1998) Türkiye’de Arabesk Olayı, İletişim Yayınları 9. Rowe, David (1996) Popüler Kültürler (çev. Mehmet Küçük) Ayrıntı Yay. 10. Işık, Caner-Erol, Nuran (2002) Arabeskin Anlam Dünyası. Bağlam Yayınları. 11. Storey, John (2000) Popüler Kültür Çalışmaları. (çev. K. Karaşahin) Babil Yay. 12. Oktay, Ahmet (1993), Türkiye’de Popüler Kültür, Yapı Kredi Yayınları 13. Hebdige, Dick (1988) Gençlik ve Altkültürleri, İletişim Yayınları 14. Özer, Yetkin (1997) Bilim Perspektifinde Müzik. Dokuz Eylül Yayınları. 15. Özer, Yetkin (2002) Müzik Etnografisi. Dokuz Eylül Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr