Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206035482015Türk Halk Müziği Araştırmaları IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Geçmişten günümüze Türk Halk Müziği alanında yapılmış olan çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu ortaya konulmuş olan düşünce ve bilgilerin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Gökhan EKİM
Öğrenme Çıktıları
1Halk, halk bilimi, etnomüzikoloji, antroploloji, sosyoloji, etnoloji vb. konuyla ilgili kavram ve terimlerin kavranması.
2Dünyadaki etnomüzikoloji çalışmaları tarihinin kavranması
3Türk Halk Müziği alanında yapılmış çalışmaların öğrenilmesinin sağlanması.
4Cumhuriyet Dönemi müzik politikalarının Türk Halk Müziğine yapmış olduğu etkilerin kavranması.
5Türk Halk Müziği ile ilgili temel problem ve tartışma konularla ilgili çeşitli. araştırmacılarca ortaya konulmuş düşüncelerin ele alınarak bu konularla üzerinde düşünce ve çözüm üretebilme yetisine ulaşılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk Halk Müziği Araştırmaları Dersinin kapsamında, dünyadaki halk müziği araştırmalarından yola çıkarak, Türk Halk Müziği ile ilgili yapılmış belli başlı araştırma ve çalışmalar sonucu ortaya konulmuş olan bilgi, belge ve düşünceler ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ankara Devlet Konservatuarı tarafından 1937-1952 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan derleme çalışmalarının ele alınması
2Ankara Devlet Konservatuarı tarafından 1937-1952 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan derleme çalışmalarının ele alınması
3Muzaffer Sarısözen ve kurmuş olduğu Yurttan Sesler Topluluğunun çalışmaları
4Muzaffer Sarısözen ve kurmuş olduğu Yurttan Sesler Topluluğunun çalışmaları
5Türk Halk Müziği ile ilgili başlıca kaynakların ele alınması
6Âşıklık Geleneği ile ilgili yayınların irdelenmesi
7Türk Halk Çalgıları ile ilgili yayınların irdelenmesi
8Türk Halk Müziğinin ses ve metrik sistemi üzerine ortaya konmuş görüşlerin tartışılması
9Türk Halk Müziğinin ses ve metrik sistemi üzerine ortaya konmuş görüşlerin tartışılması
10Türk Halk Müziğindeki yerel müzik türlerinin ele alınması
11Ara Sınav
12Türk Halk Müziğindeki yerel müzik türlerinin ele alınması
13Türk Halk Müziğinin başlıca sorunları ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin oluşturulması
14Türk Halk Müziğinin başlıca sorunları ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin oluşturulması
15Türk Halk Müziğinin başlıca sorunları ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin oluşturulması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Prof. Dr. Metin Ekici,Halk Bilgisi Derleme Ve İnceleme Yöntemleri, Ankara, 2004. • Halil Bedii Yönetken, derleme Notları, Ankara, 2006 • Ayhan Erol, Müzik Üzerine Düşünmek, İstanbul, 2009. • Mahmut Ragıp Gazimihal, Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz, İstanbul, 2009. • Veysel Arseven, Açıklamalı Türk Halk Müziği Kitap ve Makaleler Bibliyografyası, İstanbul,1969. • Bela Bartok, Küçük Asya’dan Türk Halk Musikisi, İstanbul, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma10880
Okuma9436
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15   5   5 
ÖÇ2  5   4   
ÖÇ3   5     3
ÖÇ4     4    
ÖÇ5 5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr