Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206035522015Türk Müziğinde Çalgılar IISeçmeli122
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye Türk Müziğinde Kullanılan Çalgıların tarihsel gelişimini araştırıp öğrenme sonucunda edindiği bilgileri muhakeme edebilme becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. A. Maruf ALASKAN
Öğrenme Çıktıları
1Türk Müziğinde Kullanılan Çalgıları tanıma
2Çalgıların gruplandırılmasını öğrenme
3Çalgıların tarihsel gelişimini öğrenme
4Değişen müzik anlayışlarına göre çalgılarda gözlenen değişimleri anlama öğrenme
5İcracı –Çalgı yapımcı ilişkilerini araştırma öğrenme becerisi kazandırma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk Müziğinde kullanılan çalgıların geçmişten günümüze tarihsel gelişimi ve müzikle etkileşimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve dersin içeriğinin anlatılması
2Ders içeriğine yönelik kaynak tespiti
3Alan araştırması
4Kaynakların araştırılması ve incelenmesi
5Kaynakların değerlendirilmesi
6Kaynakların değerlendirilmesi
7Kaynakların değerlendirilmesi
8Ara sınav
9Çalgıları Tarihsel Gelişim Sürecine Göre İnceleme
10Çalgıları Tarihsel Gelişim Sürecine Göre İnceleme
11Çalgıları Tarihsel Gelişim Sürecine Göre Gruplandırma
12Çalgıların Gelişim Sürecine Göre Müzikle Etkileşimi
13Çalgıların Gelişim Sürecine Çalgı Yapımcılığın Etkileri
14Çalgı yapımcılığı ve yapımcıları ile ilgili Alan araştırması
15Sunum
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kütüphane ve İnternetten konu ile ilgili kitap, dergi, makale, gazete vb. yayınlar. 2.Kaynak kişiler. Sadi Yaver ATAMAN: Anadolu Halk Sazları, İstanbul 1938. M. Ragıp GAZİMİHAL: Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ, Ankara 1958. Hedwig USBECK: Türklerde Musıki Aletleri, Musıki Mecmuası, yıl 22,s.252 s.25-27 kasım 1969,aralık, 1969 M. Ragıp GAZİMİHAL: Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, Ankara 1975. Laurence PİCKEN: Türk Halk Müziği Çalgıları, London 1975. Mehmet ÖZBEK, Ertuğrul BAYRAKTAR, Muammer SUN, Erdal TUĞCULAR, Burhan ÖNDER, Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi, Ankara 1989 Bahaeddin ÖGEL: Türk Kültür Tarihine Giriş, Cilt 9, Ankara 1991. Cafer AÇIN, Enstruman Bilimi, İstanbul1994, Organoloji İstanbul1995 Henry George FARMER: Onyedinci Yüzyılda Türk Çalgıları, Çeviri: M. İlhami Gökçen, Ankara 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Okuma2510
Performans4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr