Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9206035572015Müzik Yöneticiliği ISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sanat ile bağlantılı kurumların yönetimine ilişkin ana kavramları öğretmektir. Geleceğin sanat yöneticilerine kültür endüstrisinin işleyişi, kavramları, sanat yöneticisi olarak sanatın varlığını sürdürdüğü politik, ekonomik ve kültürel çevre içinde planlama, yönetme yeteneklerini geliştirmeleri için gerekli donanımı sunmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Esin de THORPE MILLARD
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygun şekilde kullanma becerisinin kazandırılması.
2Müzik alanında ulusal ve uluslararsı gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme becerisinin geliştirilmesi.
3Müziği yönlendiren toplumsal dinamikleri saptayabilme ve değerlendirme becerisinin kazandırılması.
4Müzik araştırmalarında etkili bir yazım kullanabilme becerisinin ortaya çıkarılması.
5Müziğin diğer sanat kolları ve bilim dalları ile ilişkilerini değerlendirebilme becerisinin kazandırılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, yönetim biliminin sanat ile ilişkisini ve gelişim sürecini kavrayacaktır. Günümüz sanat dünyasının yönetimsel sorunları ve bu sorunların çözümlerini tartışabilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Müzik yöneticiliği ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi.
2Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi
3Sanat, sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen arasındaki ilişki
4İşletmecilikle ilgili temel bilgileri müzik yöneticiliği ile ilişkilendirme
5Sanat kurumlarındaki tüm organizasyonel konumların aktif görevleri ve takım çalışması bilincine varmak
6Müzik Yöneticisi olarak sanat kurumlarında çalışanların görevleri ve karşılaşabilecekleri sorunlar ile müzik yöneticisi olarak onların arasındaki kilit önlemler
7Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen sanat projelerini takip eder, bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilme
8Alanıyla ilgili temel sorunları tanıyabilme, bu sorunlara ihtiyaç duyulabilecek çözümleri getirebilme
9Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarında temel bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme
10Ara Sınav
11Ulusal ve uluslararası müzik meslek birliklerini tanıma
12Ekonomi ve finansal yönetim
13Ekonomi ve finansal yönetim
14Finansal kaynak yaratabilme
15Sanatın kamu tarafından finanse edilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
King Antony D., “Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi”, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998. Özkul Osman, “Kültür ve Küreselleşme”, Açılım Kitap, İstanbul, 2008. Chin-Tao Wu, “Kültürün Özelleştirilmesi”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. Artun Ali, “Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011. Keyman E. Fuat, “Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek”, Alfa Kitabevi, İstanbul, 2000. Günay Edip, “Müzik Sosyolojisi”, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2006. Özkök Ertuğrul, “Sanat, İletişim ve İktidar” Tan yayıncılık, Ankara, 1982. de Thorpe Millard Esin, "Müzik Yöneticiliği'ne Giriş", EfeAkademi Yayınları, İstanbul, 2018.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14228
Okuma7428
Ev Ödevi7856
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1  5       
ÖÇ2      5   
ÖÇ3       5  
ÖÇ4        5 
ÖÇ5         5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr