Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203065582015Müzik Yöneticiliği IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kültür politikalarına temel oluşturan formlar ve kavramların incelenmesi ve tartışılmasıyla politika üretebilme becerisi kazandırılacaktır. Farklı ülkelerdeki kültür ve sanat yönetimi modelleri incelenecektir. Sanat ve kültür etkinliklerinin yönetilmesi ve düzenlenmesi konusuna ilişkin ilkeler ve temel araçlar aktarılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Esin de THORPE MILLARD
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygun şekilde kullanma becerisinin kazandırılması.
2Müzik alanında ulusal ve uluslararsı gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme becerisinin geliştirilmesi.
3Müziği yönlendiren toplumsal dinamikleri saptayabilme ve değerlendirme becerisinin kazandırılması.
4Müzik araştırmalarında etkili bir yazım kullanabilme becerisinin ortaya çıkarılması.
5Müziğin diğer sanat kolları ve bilim dalları ile ilişkilerini değerlendirebilme becerisinin kazandırılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, kültür politikaları, sanatçı, devlet, sponsor, izleyici ilişkisi ve tarihi aktarılacaktır. Kültür endüstrisinin temek dinamikleri, popüler kültür, devlet korumacılığı, liderlik, zaman yönetimi, sponsorluk olguları işlenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Liderlik kavramı, otoriter, karizmatik lider özellikleri
2Ekip liderliği hakkında bilgi
3Toplantı yönetimi hakkında bilgi
4Zaman yönetimi hakkında bilgi
5Araştırma yöntemlerinden belgeleme ve arşivleme bilgisi
6Kolektif planlama ve uygulamalara somut örnekler çıkarabilme
7Müzik endüstrisinde hiyerarşik düzen hakkında bilgi
8Müzik endüstrisinde geçmişte yaşanmış ve incelenmesi gereken konuların tartışılması
9Kültür endüstrisi alanında yazılı anlaşmaların şekli ve içeriği hakkında bilgi sahibi olabilme
10Ara Sınav
11Müzik ve Sanat alanında yeni oluşumları değerlendirebilme
12Personel Yönetimi
13Proje Yönetimi
14Geri Bildirim Değerlendirmesi yapabilme
15Öğrencilerin proje sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Oktay Ahmet, “Sanat ve Siyaset”, Everest Yayınları, İstanbul, 2004. Sanlı Leyla, “Politik Kültür ve Toplumsal hareketler, Alan Yayıncılık, İstanbul, 2005. Binark Mutlu-Kılıçbay Bariş, “İnternet, Toplum, Kültür”, Epos Yayınları, İstanbul, 2005. Usal Prof. Dr. Ali-Kuşluvan Dr. Zeynep, “Davranış Bilimler”, Barış Yayınları, İzmir, 2000. Friedman Jonathan, “ Culturel Identity &Global Process”, Sage Publication, 1994. Harvard Business School Press “Liderlik”, Optimist Yayınevi, İstanbul, 2007. Harvard Business School Press “Toplantı Yönetimi”, Optimist Yayınevi, İstanbul, 2006 Harvard Business School Press “Zaman Yönetimi”, Optimist Yayınevi, İstanbul, 2006. Harvard Business School Press “Ekip Lİderliği”, Optimist Yayınevi, İstanbul, 2006. Harvard Business School Press “Proje Yönetimi”, Optimist Yayınevi, İstanbul, 2006. Artun Ali, “Sanat Emeği”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014. de Thorpe Millard Esin, "Müzik Yöneticiliği'ne Giriş", EfeAkademi Yayınları, İstanbul, 2018.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma8540
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4    4     
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr