Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9203065602015Müzik Paleografyası IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Müzik yazımını tarihsel olarak değerlendirdiğimizde, ilk dönemlerde ezgilerin unutulmasını önlemek ve daha sonra hatırlanmalarını sağlamak amacıyla birtakım imlerin kullanıldığı bilinmektedir. Tarihsel süreç içerisinde sesleri gösterme imleri biçim değiştirerek farklı özelliklerde nota yazılarına dönüşmüştür. Geçmişten günümüze süregelen nota yazılarını tanıtmak, özelliklerini açıklamak, özellikle Türk müziğinde kullanılan nota yazılarını tüm yönleriyle kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE
Öğrenme Çıktıları
1Türk müziği tarihi hakkında yapılacak araştırmalar için gerekli olan temel bilgilerin kazandırılması.
2Türk müziği hakkında yapılacak araştırmalarda bibliyografya kullanma becerisinin kazandırılması.
3Türk müziği eserlerinin analizi için gerekli yöntemlerin öğrenilmesinin sağlanması.
4Osmanlıca yazılmış Türk müziği kaynaklarından yararlanabilme koşullarının oluşturulması.
5ürk müziğinde kullanılan nota yazılarını tüm yönleriyle tanıtılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünya müziklerinde nota tarihi. Ebced Notası, Kantemiroğlu, Nayi Osman Dede, Abdülbaki Nasır Dede, Ali Ufki, Hamparsum, Tanburi Küçük Artin, Grigor Gapasakalian, Mustafa Nezih Albayrak, Rauf Yekta nota yazıları. Günümüz nota yazılarına çeviri çalışmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dünya müziklerinde nota tarihi
2Hamparsum Nota Yazısı Tanıtımı
3Hamparsum Nota Yazısı Tanıtımı
4Hamparsum Nota Yazısı Uygulamaları
5Hamparsum Nota Yazısı Uygulamaları
6Tanburi Küçük Artin Nota Yazısı Tntm.
7Tanburi Küçük Artin Nota Yazısı Uyg.
8Sınav
9Grigor Nota Yazısı Tanıtımı
10Gapasakalian Nota Yazısı Tanıtımı
11Mustafa Nezih Albayrak Tanıtımı
12Rauf Yekta Nota Yazısı Tanıtımı
13Rauf Yekta Nota Yazısı Uygulamaları
14Rauf Yekta Nota Yazısı Uygulamaları
15Final Sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ABDÜLBÂKÎ NÂSIR DEDE, Tedkîk ü Tahkîk (İnceleme ve Gerçeği Araştırma) , Açıklama ve notlarla günümüz Türkçesine Çeviren: Yalçın TURA (Prof.), Küğbilim Dizisi: 1, Tura Yayınları, İstanbul, 1997. ABDÜLKADİR MERAGİ, Makasıdü’l- Elhan, Tahran, 1977. CAN, Halil Hamparsum Notasında Usûller Mûsıkî Mecmuası, Sayı: 133, s. 4-5, İstanbul, 01. 03. 1948. KANTEMİROĞLU, Dimitrie Kitâbu İlmi'l-Mûsıkî 'âlâ Vechi'l-Hurûfat (Mûsıkîyi Târiflerle Tesbît ve İcrâ İlminin Kitabı) , Çev. Yalçın TURA (Prof.), Yapı Kredi Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2001. CEVHER, M. Hakan, Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz: (Çeviriyazım-İnceleme), 1998. MİMAROĞLU, İlhan Müzik Tarihi, 3. Basım, s. 23-25, Varlık Yayınları, İstanbul, 1987. ERGUNER, Süleyman,Y.Doç.Dr., Rauf Yekta Bey ve Türk Müziği Üzerindeki Çalışmalar, Marmara Ün. Sosyal Bil. Ens., Doktora Tezi,1997 SANAL, Haydar XVII. Yüzyıl Türk Mûsıkîsi Nota Yazısında Siyâkat Rakamlarının Yeri ve Bazı Açıklamalar (II. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Türk Mûsıkîsi Seksiyonu Tebliği) II. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (Second International Congress of Turcology), 1976. TOHUMCU, Gonca Girgin, Müziği Yazmak Müzik Notasyonunun Tarih İçinde Yolculuğu, İstanbul Nota yay. 2006 USLU Recep, DİŞİAÇIK Nilgün, Abdulbâki Nâsır Dede’nin Müzik Yazısı Tahrîriye, İstanbul 2009 UYGUN, M. Nuri (Yrd. Doç. Dr.) Safiyüddin Abdülmü'min Urmevî ve Kitâbü'l-Edvâr, I. Baskı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 1999. SABUNCU, Ali, “Hamparsum Notası”, Türk Musikisi Dergisi, sy. 10, 01.08.1948, s. 3; sy. 11, 01.09.1948, s. 3, 6; sy. 12, 01.10.1948, s. 5, 36; sy. 13, 01.11.1948, s. 3, 16 ALİ UFKÎ BEY, Mecmûa-i Saz u Söz, British Library, MS Sloane nr. 3114; tıpkıbasım Haz. Şükrü Elçin, İstanbul-Ankara 1976
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı11010
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma7535
Okuma10770
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1     4    
ÖÇ2      5   
ÖÇ3    4     
ÖÇ4     5    
ÖÇ5        5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr