Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037052015Finansal MuhasebeSeçmeli1110
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı finansal muhasebe kavram ve ilkelerine kapsamlı bir giriş yaparak, muhasebe sürecinin çıktıları olan finansal tabloların hazırlanması ve kullanıcılara sunulması ile ilgili hususları aktarmaktır. Bu kapsamda; günlük ve iş hayatımızda önemli olan ticari belgelerin, işletme ve kurumların karşılaşmış oldukları ticari işlemlerin, elde etmiş oldukları gelirlerin, katlandıkları giderlerin nasıl ve ne şekilde kaydedileceği, raporlamanın ne şekilde yapılacağı, bilanço ve gelir tablosunun nasıl oluşturulacağı öğrencilerin derse aktif katılımı ile tartışmalı olarak öğretilecektir. Ayrıca ders kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına da özel olarak değinilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Türker SUSMUŞ
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebe alanındaki temel kavramları, genel çerçeveyi anlayabilme
2Çift taraflı kayıt sistemi ile muhasebe işlemlerini kaydedebilme
3Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile uyumlu finansal tabloları düzenleyebilme
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri, Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Dönen Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Yabancı Kaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Özkaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri
2Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci, Gelir Tablosu
3Temel Bilanço Eşitliği ve Muhasebe Mantığının Oluşturulması
4KDV ve Muhasebe Uygulamaları
5Dönen Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
6Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
7Türkiye’de Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Kodlarının İncelenmesi
8 Vize Sınavı
9Yabancı Kaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
10Özkaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
11Dönem Sonu İşlemleri
12Bilanço, Gelir Tablosu ve Diğer Mali Tabloların Düzenlemesi
13 Monografi Uygulamaları
14 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
15 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
16 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Süleyman Yükçü, Vergi Kanunları ve Tekdüzene Göre Finansal Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri, İzmir: Anadolu Matbaacılık, 2002. -Süleyman Yükçü, Türker SUSMUŞ vd., Sekizinci Sanat: Muhasebe ve Uygulamaları, İzmir: Anadolu Matbaası, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer212
Bireysel Çalışma16580
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15460
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)304
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ15  5    55 
ÖÇ25  5    55 
ÖÇ35  5    55 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr