Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037072015Stratejik Finans YönetimiSeçmeli1110
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Finans bilimine giriş yaparak temel kavramları ve konuları açıklamak. Öğrencilerin iş yaşamında karşılaşabilecekleri finansal sorunları daha iyi tanıyarak çözümlemelerine ve alacakları finansal kararlara yardımcı olacak bilgi, teknik ve yöntemleri öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Sertaç ÇAKI
Öğrenme Çıktıları
1Finansal problemlerin çözümünde kullanılan teorik ve pratik bilgileri ayrıntılı bir şekilde kavrayabilmek
2Finansal teknikleri analiz ederek uygulayabilmek
3Bu alanda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerçek hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmek
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Finansal Amaç Ve Finans Fonksiyonu, Finansal Tahminleme ve Planlama, İşletme Sermayesi Yönetimi, Uzun Vadeli Yatırım Kararları, , Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları, Kısa-Orta-Uzun Vadeli Borç Kaynakları, Borç Yönetimi, İşletmelerde Büyüme, Füzyon ve Holdingleşme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hafta Finansal Yönetime Giriş
2Finansal Tablolar ve Nakit Akım Analizi
3 Finansal Analiz
4 Karlılık Analizleri
5Finansal Planlama
6Finansal Planlama
7 Paranın Zaman Değeri
8Vize
9Kısa Ve Orta Vadeli Finansman Kaynakları
10Uzun Vadeli Finansman Kaynakları Ve Özsermaye İle Finansman
11Sermaye Bütçelemesi Ve Yatırım Kararları
12Sermaye Bütçelemesi Ve Yatırım Kararları
13Sermaye Maliyeti Ve Optimal Sermaye Yapısı
14İşletme Sermayesi Yönetimi
15 Alacak Ve Stok Yönetimi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydın, Nurhan, Başar, Mehmet, Coşkun, Metin (2010): Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara Brealey, Richard (2009): Fundamentals of Corporate Finance, 6th ed., USA Okka, Osman (2009): Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü Problemler, 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul Ross, Stephen, Westerfield, Randolph and Bradford Jordan (2008): Corporate Finance Fundamentals, 8th ed., McGraw Hill, USA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer212
Bireysel Çalışma16580
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15460
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)304
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1  5535     
ÖÇ2    4 4224 
ÖÇ3           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr