Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037342015Bankacılık Piyasası ve AnaliziSeçmeli1110
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bankalar ve bankacılık sistemini detaylı incelemek, bankaların fonksiyonlarını, ekonomideki yerini ve önemini ele almak bu dersin temel amacıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. N. Oğuzhan ALTAY
Öğrenme Çıktıları
1) Bankaların ekonomideki fonksiyonlarını kavramak
22) Para, Kredi, Faiz ve Finansal Sistem ilişkisini kavramak
33) Banka türleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak
44) Bankalarda organizasyon, yönetim ve denetim konularında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bankacılık sisteminin genel işlevleri, bankaların kaynakları ve kaynak kullanımı, bankacılık hizmetleri, saklama ve depo hizmetleri, ödeme ve tahsilat hizmetleri, havale ve aktarım hizmetleri, garanti ve güvence hizmetleri öğretilir, öğrenciler sunumlar hazırlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Finansal sistemin unsurları, fonksiyonları, finansal kurumlar, finansal kurumların fonksiyonları, para, kredi, faiz ve finansal sistem ilişkisi, tasarruf ve yatırım, ödünç alma ve ödünç verme Okuma
2Bankacılığın Tanımı, Bankacılığın tarihsel gelişimi, Banka sistemleri, Banka türleri Katılım Bankaları Okuma
3Bankaların fonksiyonları Okuma
4Bankalarda organizasyon ve Yönetim Okuma
5Bankalarda görev ve unvan tanımları, Bankacılık etik ilkeleri Okuma
6Merkez Bankacılığı, Merkez Bankasının görev ve yetkileri, Merkez Bankasının para politikası amaçları, Okuma
7Merkez bankasının para politikası araçları Okuma
8Vize Sınavı
9Bankaların denetlenmesi, Dış denetimler, İç denetimler, T. Bankalar Birliği Hakkında Genel Bilgiler Okuma
10Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Hakkında Genel Bilgiler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hakkında Genel Bilgiler Okuma
11 Bankalarda risk yönetimi, Risk çeşitleri, Basel I, Basel II Okuma
12Bankalarda aktif pasif yönetimi Okuma
13Banka birleşmeleri, Bankacılık Krizleri Okuma
14Türk Bankacılığına Yabancı Sermayeli Girişler Okuma
15Genel Değerlendirme Okuma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Yüksel A.S., Yüksel A., Yüksel Ü. (2002), “Banka Yönetimi El Kitabı”, İstanbul: Alfa Yayınları • N. Oğuzhan Altay ve diğerleri, (1994), Milli Aydın Bankası Tarişbank Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları, • Uygur Kocabaşoğlu ve diğerleri, Türkiye İş Bankası Tarihi, 2001. • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yayınları: Kitap-Rapor ve İstatitiki veriler • Konu ile ilgili diğer kitap, makale ve tebliğler • TAKAN, Mehmet, “Bankacılık teori, uygulama ve yönetim”, Nobel, 2000, İstanbul • T. LEBLEBİCİ, Dilek, “Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi”, Literatür, 2006,İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik224
Bireysel Çalışma16580
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15460
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)306
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ14       55 
ÖÇ24       55 
ÖÇ34       55 
ÖÇ44       55 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr