Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037112015Dış Ticaret İşlemleri ve FinansmanıSeçmeli1110
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, dış ticaret işlemleri ve dış ticaretin finansmanı hakkında öğrencilerin teorik bilgi sahibi olmalarını ve bu teorik bilgileri dış ticaret analizlerinde kullanarak iktisadi sentezler yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. A. A. KAYA
Öğrenme Çıktıları
11. Temel dış ticaret işlemlerini tanıyabilme
22. Dış ticaretin finansman tekniklerini tanıyabilme
33. Dış ticaret işlemleri ve finansman tekniklerini iktisadi analizlerde uygulayabilme
44. Yapılan dış ticaret analizlerini yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiye’de dış ticareti teşvik eden kurum ve kuruluşlar, temel dış ticaret işlemleri (İthalat, İhracat ve Kambiyo mevzuatı), Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri ve Belgeler, Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet Destekleri (Finansal Kiralama (Leasing), Faktoring, Forfaiting, Türk EXIMBANK Kredileri, Serbest Bölgeler)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma Dersin kural ve gereklerinin açıklanması Okuma listesi ve araştırma konuları Okuma
2Dünya Ticaret Örgütü GATT ve kuruluşu, yapısı, etkileri Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve kuruluşu, yapısı, etkileri Okuma
3Türkiye’de dış ticareti teşvik eden kurum ve kuruluşlar İGEME-EXİMBANK-İHRACATÇILAR BİRLİĞİ, DIŞ TİC. MÜSTEŞARLIĞI vb. Okuma, Ödev hazırlama
4Temel dış ticaret işlemleri İthalat, İhracat ve Kambiyo mevzuatı Okuma
5Temel dış ticaret işlemleri İthalat, İhracat ve Kambiyo mevzuatı Okuma, Ödev hazırlama
6Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri ve Belgeler Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri: Peşin ödeme, Mal mukabili ödeme, Belge karşılığı ödeme, Kabul kredili ödeme, Karşı ticaret, Konsinye ihracat, Mahsuben ödeme, Akreditifli ödeme Okuma, Ödev hazırlama
7Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri ve Belgeler Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri: Peşin ödeme, Mal mukabili ödeme, Belge karşılığı ödeme, Kabul kredili ödeme, Karşı ticaret, Konsinye ihracat, Mahsuben ödeme, Akreditifli ödeme Okuma, Ödev hazırlama
8Ara Sınav
9Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet Destekleri Finansal Kiralama (Leasing), Faktoring, Forfaiting,Okuma
10Finansal Kiralama (Leasing), Faktoring, Forfaiting ile ilgili örnek olay çalışması Okuma
11Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet Destekleri Türk EXIMBANK KredileriOkuma
12 Türk EXIMBANK Kredileri ile ilgili örnek olay çalışmasıOkuma, Sunum
13Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet Destekleri Serbest Bölgeler Okuma
14Serbest Bölgeler ile ilgili örnek olay çalışması Okuma, Sunum
15Dönemin genel değerlendirmesi Tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Aydın, D., Ataman Ü., Sümer, H., Sevim, A. (2009), Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 981. • Kaya, F. (2010), Dış Ticaret İşlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları, (4. Bası), Ankara: Detay Yayıncılık. • Kaya, (2011), Dış Ticaret İşlemeleri Yönetimi, (3. Bası), İstanbul: Beta Yayıncılık. • Krugman, P.R. (Der.), (1990) Rethinking International Trade, Cambridge:MIT Press. • Krugman P.R. (Der.) (1986), Strategic Trade Policy and the New International Economics, Cambridge: MIT Press. • Krugman, P.R., (1981), “Intraindustry Specialization and the Gains from Trade,” Journal of Political Economy, 89: 959-973. • Seyidoğlu, H., (2003) Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 15.Basım. İstanbul: Güzem Yayınları, 2003. • Seyidoğlu, H. (2003), Uluslararası Finans, (4.Bası), Güzem Can Yayınları: İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer224
Bireysel Çalışma16580
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma16464
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma25250
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma25250
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)300
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ13 2 32  5  
ÖÇ23 2 54  5  
ÖÇ33 4555  5  
ÖÇ43 4555  5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr