Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037322015SigortacılıkSeçmeli1110
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Risk, getiri, zarar ve hasar tazmini ilkelerinin, sigortacılık sisteminin etkin çalışılabilmesi için gerekli reasürans tekniklerinin, sigorta şirketlerinin özelliklerinin, sigorta hukukunun temel prensiplerinin, sigorta türlerinin, Türkiye’de ve Dünya da sigortacılığın gelişiminin ve sigortacılık sektörünün incelenmesi ders kapsamında amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aydanur Gacener Atış
Öğrenme Çıktıları
1Sigortacılık ile ilgili kavramları ve bu kavramların önemini anlayabilmek.
2Sigorta şirketleri ile sigorta türlerini tanımlayabilmek
3Sigorta hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimseyebilmek.
4Sigortacılığın ve sigorta sektörünün ulusal ve uluslararsı ekonomi içerisindeki önemini vurgulayabilmek.
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında Risk Yönetimi, Risk Yönetim Süreci, Risk Yönetim Teknikleri, Sigorta ve Sigortacılık Kavramları, Sigorta Sektörü Yapısı, Sigorta Şirketlerinin Özellikleri, Sigorta Türleri, Reasürans Teknikleri, Sigorta Hukuku, Sigorta Sektöründe Denetim, Sigorta Sözleşmeleri ve Türleri, Sosyal Sigorta Yükümlülükleri ve Sigorta Sektörünün Ulusal ve Uluslararası Ekonomi İçerisindeki Önemi ile Ekonomiye Katkısı incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Risk Yönetimi, Risk Yönetim Süreci ve Teknikleri Okuma
2Sigorta ve Sigortacılık Kavramları Okuma
3Sigorta Sektörü Yapısı Okuma
4Sigorta Şirketleri ve Özellikleri Okuma
5Sigorta Türleri Okuma ve araştırma ödevi
6Reasürans Teknikleri Okuma ve araştırma ödevi
7Sigorta Hukuku Okuma ve araştırma ödevi
8ARA SINAV
9Sigorta Sektöründe Denetim Okuma ve araştırma ödevi
10Sigorta Sözleşmeleri ve Türleri Okuma
11Sosyal Sigorta Yükümlülükleri Okuma
12Sigorta Sektörünün Türkiye’de Gelişimi Okuma ve araştırma ödevi
13Sigorta Sektörünün Dünya’da Gelişimi Okuma ve araştırma ödevi
14Sigorta Sektörünün Ekonomi İçerisindeki Önemi ile Ekonomiye Katkısı – Ülke Örnekleri Okuma ve sunum
15Sigorta Sektörünün Ekonomi İçerisindeki Önemi ile Ekonomiye Katkısı – Ülke Örnekleri Okuma ve sunum
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dilik, S., (1971), “Türkiye'de Sosyal Sigortalar İktisadi Açıdan Bir Tahlil Denemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Tekşen, Ö., “Sigorta İşlemleri Muhasebesi”, Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2006. Rayegan KENDER, “Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku”, 2008 Uralcan, Ş., (2004), “Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer212
Bireysel Çalışma16580
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15460
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)304
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1     3  53 
ÖÇ2     3  53 
ÖÇ3     3  54 
ÖÇ4     3  53 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr