Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037202016Finansta ve Ekonomide Kantitatif YöntemlerSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste ekonomi ve finansta kullanılan kantitatif yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Haluk SOYUER
Öğrenme Çıktıları
1Temel kantitatif yöntemleri bilme
2Doğrusal programlama tekniklerini uygulama
3Karar problemlerini model olarak oluşturma
4Finans alanında karşılaşılacak karar problemlerini tanımlama
5
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste ekonomi ve finans alanında yaygın olarak kullanılan kantitatif yöntemler, optimizasyon, ağ modelleri, karar teorisi ve veri zarflama analizi konuları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kantitatif Yöntemlere Giriş
2Doğrusal Programlama: Model Oluşturma
3Doğrusal Programlama: Grafik Yöntemi ile Çözüm
4Doğrusal Programlama: Simpleks Yöntemi
5Simpleks Uygulamasında Karşılaşılan Özel Durumlar
6Doğrusal Programlama: Modelleme Örnekleri
7Tam Sayılı Programlama
8Ara Sınav
9Ağ Modelleri
10CPM, PERT Teknikleri
11Karar Teorisi
12Çok Kriterli Karar Verme Süreci: AHP, TOPSIS
13Çok Kriterli Karar Verme Süreci: ELECTRE, PROMETHEE
14Çok Kriterli Karar Verme Süreç Problemlerinin Finans Alanında Uygulamaları
15Veri Zarflama Analizi ve Finans Alanında Uygulamaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Introduction to Management Science, Bernard W. Taylor, Ninth Edition, 2007. - Applications in Multi-criteria Decision Making, Data Envelopment Analysis, and Finance, Kenneth D. Lawrence, Gary Kleinman, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1    55555  
ÖÇ2    55555  
ÖÇ3    55555  
ÖÇ4    55555  
ÖÇ5    55555  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr