Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037222016Finansal Hizmet PazarlamasıSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bankalar ve tüm finansal kurumlar rekabet değeri yaratmak için pazarlama faaliyetleri uygulamaktadırlar. Bu dersin amacı, öğrencilere finansal hizmetlere yönelik gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerini tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof .Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Finansal hizmetlerin ürün/hizmet geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma stratejilerini analiz edebilmek.
2Pazarlamanın modern finansal kurumların başarısına nasıl katkı sağlayacağını tanımlayabilmek.
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, pazar bölümleme, hedefleme ve konumlandırma gibi çeşitli pazarlama kavramlarını operasyonelleştirmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler, tüketicilerin nasıl bölümlendirileceğini, bunu yapmak için hangi bilgilerin gerekli olduğunu, bölümleme için kullanılabilecek yöntemleri, hangi tüketicilerin hedefleneceği, tüketicilerin zihninde markanın en iyi şekilde nasıl konumlandırılacağını belirlemeyi, tüketicilere ve firmalara değer yaratan yeni finansal ürün/hizmetlerin geliştirilmesini ve fiyatlandırılması ve/veya finansal hizmetlerde ortak marka yönetimini öğreneceklerdir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş – Modern Finansal Hizmet Örgütlerinde Pazarlamanın Rolü
2Stratejik Pazarlama Yönetimi Süreci
3Tüketicileri Anlama – Tüketici Satın Alma Davranışı
4Kurumsal Satın Alma Davranışı
5Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi
6Pazar Bölümleme ve Konumlandırma Stratejileri
7Hizmet, Hizmet Kültürü ve Tüketici Deneyimi
8Ara sınav
9Değer Yaratma ve Konumlandırma – Finansal Hizmetlerde Pazar Bölümleme, Hedefleme ve Konumlandırma
10Finansal Ürünlerin Geliştirilmesi ve Hizmet Deneyimlerinin Tasarlanması
11Finansal Hizmetlerin Fiyatlandırma Stratejileri
12Finansal Hizmetlerin Yer Stratejileri
13Finansal Hizmetlerin Tutundurma Stratejileri
14Marka Stratejileri ve Marka Yönetimi
15İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejileri
16FINAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Armstrong, G., S. Adam, S. Denize & P. Kotler (2005), Principles of Marketing, 11th Edition, Pearson Education Australia • Pezzullo, M. A. (1998), Marketing Financial Services, American Bankers Association, USA • Harrison, H. (2000), Financial Services Marketing, Pearson Education Publishing, UK. • Estelami, H. (2006) Marketing Financial Services, Publisher: Dog Ear Publishing, Llc • Lovelock, C. H., P. G. Patterson & R. H Walker (2007), Services Marketing: An Asia-Pacific and Australian Perspective, Publisher: Pearson Education
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133 2     55
ÖÇ2 3 2     55
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr