Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037242016Para Politikası ve Merkez BankacılığıSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Makro ekonominin önemli bir parçası olan para iktisadının teorik ve politik gelişimini analiz etmek, para yaratma mekanizmaları ve Merkez Bankacılığı uygulamalarını incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Aydanur GACENER ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Para ekonomisine ilişkin kavramları, teorileri, modelleri ve politikaları açıklayabilme
2Merkez Bankalarının ekonomideki rolünü anlayabilme
3Ulusal ve uluslararası parasal gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem, Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri, T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları, Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı ve TCMB Para Arzı Tanımları, Rezerv Para – Parasal Taban – Merkez Bankası Parası, Merkez Bankası Bilançosu, Para Artış Mekanizması, Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar Teorileri, Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen Teoriler, Para Talebi Teorileri: Çeşitli Para Talebi Teorileri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler, Faiz: Kuram ve Uygulama, Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım, Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri, İstikrar Programları ve Para Politikası, Avrupa Merkez Bankası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal SistemOkuma
2Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri Okuma
3 Para Politikası AraçlarıOkuma
4Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı Okuma
5Rezerv Para – Parasal Taban – Merkez Bankası Parası, Merkez Bankası BilançosuOkuma
6Para Artış MekanizmasıOkuma
7Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar TeorileriOkuma
8Ara Sınav
9Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen TeorilerOkuma
10Para Talebi Teorileri: Çeşitli Para Talebi Teorileri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler, Okuma
11Faiz: Kuram ve Uygulama, Okuma
12Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım, Okuma
13Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri, Okuma
14İstikrar Programları ve Para Politikası, Avrupa Merkez BankasıOkuma
15FED ve ECB PolitikalarıOkuma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Fatih Özatay (2011), Parasal İktisat: Kuram ve Politika, 2. Baskı, Efil Yayınevi. 2. M. Hanifi Aslan (2009), Para Teorisi ve Politikası, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa. 3. İlker Parasız (2007), Para Teorisi ve Politikası, Ezgi Kitapevi, Bursa. 4. Frederic Mishkin (2001) Economics of Money, Banking and Financial Markets, Prentice Hall. 5. Peter Bofinger (2001), Monetary Policy-Goals, Institutions, Strategies and Instruments, Oxford University Pres, Oxford. 6. Frederic Mishkin (2000), Para Teorisi ve Politikası; (çev. İlyas Şıklar, Ahmet Çakmak, Suat Yavuz), Bilim Teknik Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Seminer212
Bireysel Çalışma16580
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15460
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)304
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 5 5       
ÖÇ2    5      
ÖÇ3           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr