Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037362016Uygulamalı Mikro EkonomiSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iktisadi sorunların analizini yaparak mikro iktisadi konuları açıklamaktır. Bu sayede iktisat teorisi ileri düzeydeki öğrencilere sunularak ve iktisadi sorunların analizi yapılarak mikro iktisadi konuların ve fonksiyonların açıklanılması sağlanmaktadır. Öğrencilerin ayrıca mikroekonominin, risk ve mükemmel olmayan bilgi altında karar verme ve daha karmaşık fiyatlama stratejileri gibi daha ileri yönleri konusunda da fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ertuğrul Deliktaş
Öğrenme Çıktıları
11. İktisadi aktörlerin ekonomideki rolünün açıklanması,
22. İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını ve politikaları tanımlamak ve yorumlamak,
33. Güncel mikro ekonomik sorunları matematiksel olarak ifade edebilme,
44. İleri düzeydeki niceliksel tekniklerin mikro iktisadi problemlerin analizinde kullanma yeteneği sağlamak.
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Firma davranışı, maliyetler ve arz, tüketici davranışı ve pazar talebi, piyasa güçleri, fiyat bilgisi ve kaynak dağıtımı, piyasa gücü ve fiyatlama davranışı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş Talep Tarafı • Bireysel Talep, • Piyasa Talebi, • Elastikiyet, • Marjinal Gelir, • Tüketici Fazlası Okuma
2Talep tahmini uygulamaları • Talep tahmini ve uygulamaları Okuma
3Maliyet • Firma Maliyeti Okuma
4Piyasa Yapısı • Tek-fiyat monopolü Okuma
5Tam Rekabet: Kısa ve Uzun Vadede Fiyat ve ÇıktıOkuma
6Rekabetçi Piyasalar • Fiyat Kontrolleri, • Dışsallıklar, • Vergiler Okuma
7Risk ve asimetrik bilgi altında karar verme • Risk Tercihleri, • Risk Primi, Risk altında Piyasa Dengesi Okuma
8Ara Sınav
9Fiyat Farklılaştırması: • İlkeleri • Zamanlar arası fiyat farklılaştırmasıOkuma
10Oligopol ve Rekabetçi StratejiOkuma
11Oyun Kuramı ve Rekabet Stratejisi • Oyun oynamak ve Stratejik Kararlar • Baskın Stratejiler ve Nash Dengesi • Tekrarlanan Oyunlar Okuma
12Oyun Kuramı • Ardışık Oyunlar • Tehdit Bağlayıcılık ve İtibar • Girişi Engelleme Okuma
13Oyun Teorisinin İktisadi Uygulamaları • Cournot Çözümü • Stackelberg Çözümü • Bertrand Çözümü Okuma
14Oyun Teorisinin İktisadi Uygulamaları • Piyasadaki Rekabetçilik düzeyinin uygulamalı olarak belirlenmesi Okuma
15Refah İktisadı Teorisi • Pareto Optimumu • Bergson ve Kaldor Kriteri • Pareto Optimumu ve Tam rekabet • Eksik Rekabet ve Refah Maksimizasyonu • İkinci en iyi teoremi Okuma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Pyndyck, R and D. Rubinfeld, (2009) Microeconomics, 7th ed., Pearson Education International, New Jersey. • Varian, H. (1999) Intermediate Microeconomics, 3rd ed, WWNorton and Company, New York • Eaton, Curtis B., Diane F. Eaton, and Douglas W. Allen, Microeconomics (5th edition), Prentice Hall, Toronto, 2002 • Koutsoyinannis, A. Modern Microeconomics; Second Edition, Mc Millan, 1998. • Jonathan H. Hamilton and Valerie Y. Suslow, Study Guide (S&G), Microeconomics, 6th Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1   52222222
ÖÇ2   53333333
ÖÇ3   52222222
ÖÇ4   53333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr