Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037382016Kurumsal YönetişimSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kurumsal Yönetişim dersi, işletmelerin içinde bulunduğu toplumsal ve politik çevrede oluşan kurumsal yapıları ve ağları inceleyerek, kurumsallaşma süreci ve kurumsal yönetim hakkında bilgi edinilmesini amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Jülide KESKEN
Öğrenme Çıktıları
1Toplumsal ve sosyal çevre içerisindeki kurumsal yapıları algılayabilmek
2Kurumsal yönetim doğrultusunda işletmelerin içinde bulunduğu çevre içerisindeki aktörlerin ve bunlar arasındaki uyum ve çatışmaların analiz edilebilmesi
3İşletmelerde kurumsallaşmanın temel süreçlerinin öğrenilmesi
4İşletme içinde kurumsal yönetimin nasıl uygulanması gerektiği konusunda gerekli yeterliliğin yaratılması
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin amacına uygun olarak kurumsal yönetişim kavramının tanımı, kapsamı, ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi giriş haftalarında anlatılacaktır. Takip eden haftalarda kurumsal yönetişim ilkeleri ve bu ilkelerin uygulanması, kurumsal yönetişim süreci ve stratejisi irdelenecektir. Son olarak, kurumsal yönetişim kontrol ve ölçüm göstergeleri ile birlikte kurumsal etik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramları incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11. Hafta Kurumsal Yönetişim Kavramının Tanımı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi
22. Hafta Kurumsal Yönetişim Kuramları ve Uygulamaları
33. Hafta Kurumsal Yönetişimde Çevresel Aktörler ve Sosyal Ağlar
44. Hafta Hissedarlar ve Yönetim Kurulu
55. Hafta Yatırımcıların Sorunları ve Korunması
66. Hafta Denetçiler ve Bankalar
77. Hafta Kurumsal Yönetişim ve Diğer Paydaşlar
88. Hafta Vize Sınavı
99. Hafta İşletmelerde Kurumsallaşma Süreci
1010. Hafta Kurumsal Yönetişim ve İş Etiği
1111. Hafta Kurumsal Sosyal Sorumluluk
1212. Hafta Kurumsal Yönetişimde İletişim ve Medyanın Rolü
1313. Hafta Kurumsal Yönetişimde Kamu Politakaları ve Hükümetlerin Rolü
1414. Hafta Kurumsal Yönetişimin İşletme Performansına Etkileri
1515. Hafta Küresel Ekonomiler ve Kurumsal Yönetişim
1616. Hafta Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fernando, A. C. (2009). Corporate Governance: Principles, Policies and Practices, Third Edition, Pearson (South Asia), Delhi -Colley, L. J., (2003). Corporate Governance, McGraw Hill Professional, Columbus -Monks, R. & Minow, N., (2008). Corporate Governance, Wiley & Sons, Chichester -Carter, D. A., Simkins, B. & Simpson, G. (2003). ‘Corporate governance, board diversity and firm value’, Financial Review, 38, 33-53. -Cansızlar, D. (2004). “Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim” , Kurumsal Yönetim derneği Bankacılık Sektöründe Kurumsal Yönetim paneli, 12 Ekim 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 5 4     44
ÖÇ2 5 4     44
ÖÇ3         44
ÖÇ4         44
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr