Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037232016Finansal Kurumlarda Yönetim ve StratejiSeçmeli235
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Finansal kurumlar özelinde işletme yönetimi ve stratejisi konularının kavranması, uygulamalar ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Jülide KESKEN
Öğrenme Çıktıları
1Finans kurumlarında strateji ve yönetim gelişimini ve bu stratejilerdeki gelişmelerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak
2Finansal kurumlarda strateji geliştirme sürecini anlayabilme ve alternatif stratejileri tanımlayabilme
3Örgütün amaçlarını tanımlayan ve bunlara ulaşmasını sağlayacak etkili bir stratejik mantık tasarlayabilme ve uygulayabilme
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Temel kavramlar: Örgüt, Örgütün Çevresi, Yönetim • Stratejik yönetim süreci ve stratejik yönetimin elemanları • Stratejik yönetim sürecinin aşamaları (çevre analizi) • Stratejik seçeneklerin saptanmasında kullanılan araçlar • Finansal kurumlarda strateji süreci ve stratejik yönetim sürecinin elemanları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11. hafta: İşletme Yönetimine Giriş
22. hafta: İşletme Yönetimi, Örgüt ve Çevre İlgili Terim ve Kavramlar
33. hafta: Finansal Kurumlar ve Çevresi
44. hafta: Stratejik Yönetim ile İlgili Terim ve Kavramlar
55. hafta: İşletme Strateji Analizi
66. hafta: Finansal Kurumlarda İşletme Kaynaklarını ve Rekabetçi Durumu Değerlendirme
77. hafta: 5 Jenerik Rekabet Stratejisi ve Finansal Kurumlara Uygulanması
88. hafta: Stratejiyi Formülleştirme
99. hafta: Finans Sektöründe Rekabet Stratejileri
1010. hafta: VİZE
1111. hafta: Çeşitlendirme Stratejileri
1212. hafta: Değerlendirme ve Denetleme
1313. hafta: İyi Bir Strateji Yürütebilecek Kapasitede Örgüt Kurma: Finansal Örgütlerin Yapısı
1414. hafta: İşletme İçi Faaliyetleri Yönetme: İyi Yürütülen Stratejileri Teşvik Edici Faaliyetler
1515. hafta: Finansal İşletmelerde Kurum Kültürü ve Liderlik: İyi bir Strateji Yürütülmesinde Anahtar Roller
1616. hafta: FINAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Wheelen, T. & Hunger, D.J. (2012), Strategic Management&Business Policy, 13th edition, Prentice Hall. - Konu ile ilgili akademik makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik10330
Bireysel Çalışma10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1   3     44
ÖÇ2   3     44
ÖÇ3         55
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr