Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037252016Açık Ekonomi Makro İktisadıSeçmeli235
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, küreselleşme ile birlikte çeşitlenen ve karmaşıklaşan iktisadi olayları daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ
Öğrenme Çıktıları
11. Temel makro ekonomik terimleri kavrayabilme
22. Açık ekonomilerde ülkeler arası ilişkileri kavrayabilme
33. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri matematiksel fonksiyonlarla tanımlayabilme
44. Matematiksel ve grafiksel teknikleri kullanarak ekonomik olayları analiz edebilme
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel Makroekonomik Kavramlar, Para Arzı, Merkez Bankası, Para Çarpanı, Klasik Para Talebi, Keynesyen Para Talebi, Friedman’nın Para Talebi Teorisi, Para Piyasasında Denge, Döviz Kuru, Uzun ve Kısa Dönem Döviz Kuru Teorileri, Sabit Döviz Kuru, Esnek Döviz Kuru, Dış Ödemeler Bilançosu, Ana Hesapları, Dış Açık ve Dış Fazla, Açık Ekonomide Makro Ekonomik Politikalar-Sabit Döviz Kuru sistemi ve esnek döviz kuru sistemi, İş Çevrimleri, Keynesgil İş Çevrimi Teorisi, Yeni Klasik Teori, Politika Şokları, Açık Ekonomide ekonomik büyüme ve ekonomik yakınsama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Makroekonomik Kavramlar Okuma
2Para Arzı Okuma
3Para Talebi Okuma
4Döviz Kuru Okuma
5Döviz Kuru Sistemleri Okuma
6Dış Ödemeler Bilançosu Okuma
7Dış Ödemeler Dengesi Okuma
8Açık Ekonomide IS-LM-BP Analizi Okuma
9Açık Ekonomide Makro Ekonomik Politikalar- Sabit Döviz Kuru SistemiOkuma
10 Açık Ekonomide Makro Ekonomik Politikalar- Sabit Döviz Kuru SistemiOkuma
11Açık Ekonomide Makro Ekonomik Politikalar - Esnek Döviz Kuru Sistemi Okuma
12 İş Çevrimleri Okuma
13 İş Çevrimleri Okuma
14Açık Ekonomide Ekonomik Büyüme Okuma
15Açık Ekonomide Ekonomik Büyüme Okuma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Jeffrey Sachs, Felipe Larrain (1993); Macroeconmics in the Global • Economy, Prentice Hall. • İlker Parasız (1991); Makro Ekonomi Teori ve Politika, Ezgi Kitabevi • Halil Seyitoğlu (2003); Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları • Kemal Yıldırım, Doğan Karaman (2003); Makroekonomi, Eğitim, Sağlık ve • Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Proje Sunma428
Bireysel Çalışma8216
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1    1      
ÖÇ2    2      
ÖÇ3    3  43  
ÖÇ4    4  54  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr