Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037272016Banka YönetimiSeçmeli235
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste finans sistemi içerinde önemli rol oynayan bankalarla ilgili genel bilgi verilmesi, bankacılık ürün ve hizmetleri, bankaların çalışma esasları, finansal durum ve performans açısından değerlendirilmesi ve analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç .Dr. Dilek DEMİRHAN
Öğrenme Çıktıları
1Finansal içerisinde bankaların rolünü anlamak, banka türleri ve bankaların ekonomideki rolleri hakkında bilgi sahibi olma,
2Temel bankacılık işlemlerini anlayabilmek, bankaların finansal yapılarını ve performanslarını değerlendirerek analiz edip yorumlayabilme,
3Banka yönetimi ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerçek hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilme,
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste finansal sistemin yapı taşı olan bankalar ve bu kurumların yönetimi ile ilgili temel hususların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda banka kavramı, bankacılık işlemleri, bankacılığın ekonomik işlevleri ve etkileri, Türk bankacılık sistemi, merkez bankası ve bankalarla ilişkileri, bankalarda likidite ve risk yönetimi, bankalarda fon kaynakları ve fon kullanım yerleri, bankacılıkta pazarlama, kredilendirme, dış ticaret işlemleri, teminat ve garanti mektupları konuları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11. Hafta Banka Kavramı, Bankacılığın Tarihsel Gelişimi ve Bankacılık İşlemleri
22. Hafta Bankacılığın Ekonomik İşlevleri ve Etkileri
33. Hafta Türk Bankacılık Sistemi
44. Hafta Merkez Bankası ve Bankalarla İlişkileri
55. Hafta Bankalarda Likidite Yönetimi
66. Hafta Bankalarda Risk Yönetimi
77. Hafta Bankaların Fon Kaynakları
88. Hafta Vize Sınavı
99. Hafta Bankaların Fon Kullanım Yerleri
1010. Hafta Bankacılıkta Bireysel Pazarlama
1111. Hafta Bankacılıkta Ticari/Kurumsal Pazarlama
1212. Hafta Kredilendirme Süreci: Kredi Kavramı ve Türleri
1313. Hafta Kredilendirme Süreci: Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Karar Süreci
1414. Hafta Dış Ticaret İşlemleri
1515. Hafta Teminat ve Garanti Mektupları
1616. Hafta Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Koch, T., W. & MacDonald, S., S. (2009). Bank Management, Seventh Ed.. -Takan, M.&Boyacıoğlu M.A. (2010), Bankacılık: Teori, Uygulama ve Yöntem, Gözden Geçirilimiş İlaveli 3.Basım, Nobel Akademik Yayıncılık -Yüksel A.S., Yüksel A., Yüksel Ü. (2002), “Banka Yönetimi El Kitabı”, İstanbul: Alfa Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik10330
Bireysel Çalışma10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ145354    22
ÖÇ245354545444
ÖÇ344555544444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr