Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395282014Siyasi Tarih IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
I. Dünya Savaşı sonrası barış görüşmelerinin, I. ve II. Dünya Savaşı arasındaki dönemin ve Soğuk Savaş döneminin incelenmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nuri KARAKAŞ
Öğrenme Çıktıları
11. Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme (PÇ: 1, 3, 7, 10)
22. Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma (PÇ: 2, 7, 9, 12)
33. 1918’den 1990 yılına uzanan süreçte Avrupa’daki siyaseti ve bunun dünyayı etkileyen yönlerini kavrayabilme (PÇ:1, 6, 8, 9, 12)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1918’den 1990 yılına uzanan süreçte Avrupa ve dünyayı etkileyen siyasi gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1I. Dünya Savaşı sonrası barış görüşmeleri
2I. Dünya Savaşı sonrası barış görüşmelerinde Türkiye
3Milletler Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Barış Antlaşmaları
41920’li yıllarda Silahsızlanma çabaları
51920’li yıllarda revizyonist devletler ve amaçları
6Hitler Almanya’sının ortaya çıkışı ve sonuçları
7II. Dünya Savaşı
8Ara Sınav
9II. Dünya Savaşı’nın sonuçları
10Soğuk Savaş’ın ortaya çıkışı
11NATO ve Varşova Paktları
12Soğuk Savaşın çatışma alanları (Kore-Vietnam Savaşı ve Küba füze Krizi)
13Soğuk Savaş Dönemi’nde Avrupa ve Orta Doğu
14Soğuk Savaşın sona ermesi ve Yeni Dünya Düzeni
15Genel değerlendirme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. S. Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 1997 2. Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, 2007 3. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, 2010 4. G. H. Sabine, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, 1969 5. A. Çıgdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul, 1997. 6. T. B. Bottomore, Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Seminer14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ14 4   4 
ÖÇ2 5    3 
ÖÇ35    4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr