Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
920139542201519. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin Osmanlı gündelik hayatın tarihi konusunda kaynak bilgisi edinmeleri, araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri, araştırma sonuçlarını düzenleyerek yazılı metin haline getirebilme becerilerinin desteklenmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Cihan Özgün
Öğrenme Çıktıları
11. 19. yüzyıl kaynaklarını listeleyebilme ve bunlardan yararlanabilme PÇ: 1, 2
22. kaynaklarla konuları ilişkilendirebilme becerisi PÇ: 6
33. yeni araştırma yöntemlerinden haberdar olma ve bunları kullanabilme PÇ: 5, 7
44. Araştırma sonuçlarından bilimsel değerlendirmeler yaparak anlatı formu verebilme PÇ: 1, 7, 8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Dersin İçeriği: 19. yüzyılın kaynakları, kaynaklardan yararlanma yöntemi, araştırma sonuçlarını değerlendirme ve sözlü tarih yöntemini kullanabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı, yöntemi kullanılacak kaynaklar
2Osmanlı gündelik hayatının tarihi kaynaklarına genel bakış
3Arşiv belgeleri
4Başbakanlık Osmanlı Arşivi
5Şeriyye Sicilleri
6Salnameler
7Gazeteler
8Ara Sınav
9İngiliz Seyyahlar
10Fransız Seyyahlar
11Konsolos Raporları
12Konsolos Raporları
13Yıllıklar
14Yıllıklar
15Osmanlı Ziraat ve Ticaret Dergisi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Arşiv Belgeleri 2. Salnameler 3. Şeriye Sicilleri 4. Temettuat Defterleri 5. Seyahatnameler 6. Gazeteler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Tartışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ154      
ÖÇ2     3  
ÖÇ3    4 2 
ÖÇ43     54
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr