Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201125392010İslam Felsefesinin Yunan KaynaklarıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Ortaçağ İslam felsefesinin Yunan kaynaklarının izini sürmek ve bu iki felsefe geleneği arasındaki benzerlik ve farklılıkları göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar
Öğrenme Çıktıları
1İslam felsefesinin temel sorunlarını ve karakteristiklerini kavrayabilmek
2Son dönem Yunan felsefesinin karakteristiklerini kavrayabilmek
3Yunan ve İslam felsefesini karşılaştırabilmek
4Kültürler arası ilişkide felsefenin rolünü değerlendirebilmek
5Felsefenin tarihsel kültürel sorunlara yaklaşımını değerlendirebilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ortaçağ felsefelerinin temel sorunları, İslam felsefesinin temel sorunları, felsefe-din ilişkileri, felsefe-siyaset ilişkileri, felsefenin evrensel ve tarihsel-kültürel karakteri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin genel içeriğinin sergilenmesi
2Ortaçağ felsefelerinin temel sorunu olarak felsefe din ilişkileri
3Ortaçağ felsefelerinin temel sorunu olarak felsefe din ilişkileri
4İslam felsefesinin özgül problemleri
5İslam felsefesinin temel kaynağı olarak Yunan felsefesi
6İslam felsefesinin temel kaynağı olarak Yunan felsefesi
7Platon-Aristoteles ve İslam felsefesi
8Platon-Aristoteles ve İslam felsefesi
9Yeni-Platonculuk ve İslam felsefesi
10Yeni-Platonculuk ve İslam felsefesi
11Plotinos ve İslam Felsefesi
12Plotinos ve İslam Felsefesi
13Ara sınav
14İslam felsefesinin Geç Hıristiyan felsefesine etkisi
15İslam felsefesinin evrensel felsefe tarihindeki yeri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arslan, Ahmet, Felsefe Tarihi 4: Helenistik Felsefe, Bilgi Üni. Yay. İst., Arslan, Ahmet, Felsefe Tarihi 5: Geç Yunan Erken Hıristiyan Dönem, Bilgi Üni. Yay. Fakhry, Majid, Phiolsophy, Dogma and The Impact of Greek Thought in Islam, Variorum, 1994 Gutas, Dimitri, Yunanca Düşğünce Arapça Külütr, Çev:, L. Şimşek, Kitap Yay., İst., 2003 Kaya, Mahmut, İslam Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, Ekin Yay., İst., 1983 Kurtoğlu, Zerrin, Plotinos’un Aşk Kuramı, Asa Yay., Bursa, 2000 Proclus, The Elements of Theology, A Revised Text with Translation, Introduction and Commentary by E.R. Dodds, Oxford Uni. Pr., 2004 Plotinos, Enneadlar, Rosenthal, Franz, The Classical Heritage in Islam, London, 1994 Walzer, Richard, Grek into Arabic, Essays on Islamic Philosophy, Oxford 1963
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6848
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8864
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)230
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr