Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201125402010İslam Felsefesinin Temel SorunlarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ortaçağ İslam dünyasında ortaya çıkan Felasife geleneğinin karşılaştığı ve kavramsallaştırdığı sorunları incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Zerrin Kurtoğlu Şahin
Öğrenme Çıktıları
1İslam felsefesinin temel problemlerini kavrama.
2Felasife geleneğini öğrenme.
3İslam felsefesi geleneğine dahil olan filozofları tanıma.
4İslam felsefesinin politik yönelimlerini kavrama.
5Çağdaş İslam dünyasında felsefenin yerini tartışma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin İçeriği • Dersin Tanıtımı; Ortaçağ İslam dünyasında Felsefe: Tanımı, Amacı, Konumu; • İslami Ortodoksi ve Yunan Tarzında Felsefe; • Sorunlar: o Kosmolojik-Ontolojik-Epistemolojik Sorun/ İlahi Bilgelik-İnsani Bilgelik, o Teolojik-Politik Sorun/ İlahi Yasa (Şeriat)-İnsani Yasa (Nomos); o Din-Felsefe Telifi; • Felasifenin Din ve Peygamberlik Kavrayışı: Farabi, İbni Sina, İbni Bacce, İbni Rüşd; • İslam Felsefesinin Politik Yönelimi; • Gazali’nin Felsefe Eleştirisi: o I) Evrenin Ezeliliği, o 2) Tanrı’nın Tikellere İlişkin Bilgisinin Reddi, o 3) Bedensel Dirilişin Reddi Meseleleri; • İslam Dünyasında Felsefenin Kötürümleşmesi; • İslam Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu: Sorular ve Cevaplar; • İslam Felsefesi Nasıl Okunmalı: o I) Orientalist Yaklaşım, o II) Politik Yaklaşım; • Çağdaş İslam Dünyasında Felsefe
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı; Ortaçağ İslam dünyasında Felsefe: Tanımı, Amacı, Konumu;
2İslami Ortodoksi ve Yunan Tarzında Felsefe;
3Kosmolojik-Ontolojik-Epistemolojik Sorun/ İlahi Bilgelik-İnsani Bilgelik
4Teolojik-Politik Sorun/ İlahi Yasa (Şeriat)-İnsani Yasa (Nomos);
5Felasifenin Din ve Peygamberlik Kavrayışı: Farabi, İbni Sina, İbni Bacce, İbni Rüşd
6İslam Felsefesinin Politik Yönelimi
7Gazali’nin Felsefe Eleştirisi: Evrenin Ezeliliği
8Gazali’nin Felsefe Eleştirisi: Tanrı’nın Tikellere İlişkin Bilgisinin Reddi
9Gazali’nin Felsefe Eleştirisi: Bedensel Dirilişin Reddi Meseleleri;
10Ara sınav
11İslam Dünyasında Felsefenin Kötürümleşmesi
12İslam Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu: Sorular ve Cevaplar
13İslam Felsefesi Nasıl Okunmalı: Orientalist Yaklaşım
14İslam Felsefesi Nasıl Okunmalı: Politik Yaklaşım
15Çağdaş İslam Dünyasında Felsefe
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ARKOUN M. , İslam Üzerine Düşünceler, Metis YYn. ARKOUN, MUHAMMED (2000), Tarih, Felsefe, Siyaset Üzerine Konuşmalar, Çev. Y.Aktay-C.Erdemci, Vadi Yyn., Ankara ARSLAN, AHMET(1999), İslam Felsefesi Üzerine, Vadi Yyn., Ankara AYUBİ N., Arap Dünyasında Din ve Siyaset, Cep Yyn. BURCHARD-S.B., İbni Sina, Pencere Yyn. BUTTERWORTH C., İslam Felsefesinde Siyasi düşüncenin Gelişimi, Pınar YY. DAFTARY, FARHAD (Ed..) (2005), İslam’da Entelektüel Gelenekler, Çev. M. Şeviker, İnsan Yyn., İstanbul EL-CABİRİ, MUHAMMED ABİD (2003), Felsefi Mirasımız ve Biz, Çev. A.S.Aykut, Kitabevi, İstanbul FARABİ(2004), Kitabü’l-Mille ve Kitabü’l-Huruf (İkinci Bölüm), Çev. Y.Aydınlı, Arasta Yyn., Bursa GOODMAN, LENN E.(2006), İslam Hümanizmi, Çev. A. Arslan, İletişim Yyn., İstanbul GUTAS, DIMITRI (2002), “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century: An Essay on The Historiography of Arabic Philosophy”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol: 29, No. 1, pp. 5-25 KAYA M. (Der.), Felsefe Metinleri, Klasik Yyn. KURTOĞLU, ZERRİN (1999), İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku, İletişim Yay., İstanbul KURTOĞLU, ZERRİN (2004), “Farabi’nin Din Tanımının İnsani Bilgelikle İlişkisi”, Farabi Sempozyumu Kitabı, Elis Yyn., Ankara KURTOĞLU, ZERRİN (2007), “İslam Felsefesinin Orientalist Kavranılışının Eleştirisi”, Polylog KUTLUER İlhan , Akıl ve İtikad: Kelâm - Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar, İz Yayıncılık LEAMAN, OLIVER (1996), Orientalism and İslamic Philosophy, in History of Islamic Philosophy, S.H. Nasr-O. Leaman (eds.), London, Routledge,1143-8 LEAMAN, OLIVER (1998), Concept of Philosophy in Islam, from http://www.muslimphilosophy.com/ip/rep/H006.htm LEAMAN, OLIVER (1998), Islamic philosophy. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge. Retrieved December 12, 2006, from http://www.rep.routledge.com/article/H057 LEWİS B., İslamın Siyasal Söylemi, Phoenix Yy. MAHDİ, S. MUHSİN (1999), “Orientalism and The Study of Islamic Philosophy”, Journal of Islamic Studies 1, pp. 73-98 MAHDİ, S. MUHSİN (2001), Alfarabi and The Foundation of İslamic Political Philosophy, U of Chicago Pr., Chicago ROSENTHAL E:I:J:, Ortaçağda İslam Siyaset Düşüncesi, İz Yyn. SAİD, E. Şarkiyatçılık, Metis Yyn. STRAUSS, LEO, (1952), Persecution and The Art of Writing, U of Chicago Pr., Chicago&London, TERKAN Fehrullah , Çatışmanın Dinamikleri Din ve Felsefe Uzlaşmazlığı Üzerine, Elis Yayınları AYDINLI Yaşar , Farabi'de Tanrı - İnsan İlişkisi, İz Yayıncılık EL - GAZÂLÎ , Tehafüt-ül Felasife GUTAS Dimitri , İbn Sina'nın Mirası, Klasik Yayınları TOKTAŞ Fatih , İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yayınları WATT W.M,, İslam Felsefesi ve Kelamı, Pınar Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5840
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8864
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)237
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr