Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201145012014Modernliği Anlamak ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, modernitenin köklerini ve moderniteye yöneltilen eleştirileri doğa, bilgi ve özne kavramlarından hareketle açık kılmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç
Öğrenme Çıktıları
1Modernitenin temel kavramlarını ve problemlerini anlamak
2Modern felsefenin kurucu düşünürlerini tanımak
3Modern politik düşünceyi tanımak
4"Aydınlanma" düşüncesini anlamak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
UYGULAMALAR 1. Kısa Ödevler • Her düşünürle ilgili bir (toplam altı) kısa ödev. Ödevler derste verilecek tartışma soruları üzerine odaklanmalı ve 400-500 kelime civarında olmalıdır. • Kısa ödevleri konuyla ilgili ilk dersten bir gün önce (Çarşamba saat 17’ye kadar) e-posta ile gönderiniz. Geç kalan bir ödevin telafisi için bir hafta içinde daha uzun (1500 kelime) bir ödev sunulması zorunludur. • Öğrencilerin derse gelirken diğer öğrencilerin ödevlerini okumuş olmaları gerekmektedir. 2. Uzun Ödev • Kendi seçtiğiniz bir konu hakkında ortalama 4000-5000 kelime. Teslim tarihi 12 Ocak 2015. 3. Devam • Derse %100 devam zorunludur.
Dersin İçeriği
Bu derste modernite olarak adlandırılan dönemi ortaya çıkaran felsefi ve tarihsel dinamikler doğa ve özne kavramı çerçevesinde incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Descartes: "Metafizik Üzerine Düşünceler"Descartes üzerine ödev teslimi
3Hobbes: "Leviathan" (Kitap I, Bölüm 4)Hobbes üzerine ödev teslimi
4Rousseau: "Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev"Rousseau üzerine ödev teslimi
5Rousseau: "İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kökeni"
6Rousseau: "Toplum Sözleşmesi" (Kitap I-II)
7Kant: "Aydınlanma Nedir?"Kant üzerine ödev teslimi
8Kant: "Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi"
9Ara sınav
10Kant (Allen Wood, "Kant")
11Kant: “What is Orientation in Thinking?”
12Hegel: "Tinin Fenomenolojisi" (Önsöz)Hegel üzerine ödev teslimi
13Hegel: [Habermas, "The Philosophical Discourse of Modernity" (23-44)]
14Nietzsche: "İyinin ve Kötünün Ötesinde"Nietzsche üzerine ödev teslimi
15Nietzsche: "Ahlakın Soykütüğü"
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
René Descartes: Metafizik Düşünceler • Meditations on First Philosophy, trans. Michael Moriarty (Oxford University Press, 2008) • Meditasyonlar, çev. İsmet Birkan (Bilgesu Yay., 2007) • Metafizik Üzerine Düşünceler, çev. Çiğdem Dürüşken (Kabalcı Yay., 2000) Thomas Hobbes: Leviathan (Kitap I, Bölüm 4) • Leviathan, ed. J. C. A. Gaskin (Oxford University Press, 1996) • Leviathan, çev. Semih Lim (YKY, 1993) Jean-Jacques Rousseau: Bilimler ve Sanatlar, Eşitsizliğin Kökeni, Toplum Sözleşmesi (Kitap I-II) • Basic Political Writings, trans. Donald Cress (Hackett, 1987) • Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev, çev. Sabahattin Eyüboğlu (İş Bankası Yay., 2007) • İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, çev. Rasih Nuri İleri (Say Yay., ?) • İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kökeni, çev. Aziz Yardımlı (İdea Yay., 2011) • Toplumsal Sözleşme, çev. Cenap Karakaya (İletişim Yay, 2014) • Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol (İş Bankası Yay., 2006) Immanuel Kant: “Aydınlanma Nedir?”, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, “What is Orientation in Thinking?” • Political Writings, ed. Hans Reiss, trans. H. B. Nisbet (Cambridge University Press, 1991) • “Aydınlanma Nedir?”, çev. Nejat Bozkurt, Yazko Felsefe Yazıları 6 (1983): 139-148 • “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, çev. Uluğ Nutku, Yazko Felsefe Yazıları 4 (1982): 117-129 G. W. F. Hegel: Tinin Fenomenolojisi (Önsöz) • Phenomenology of Spirit, trans. A. V. Miller (Oxford University Press, 1977) • Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı (İdea Yay., 2010) Friedrich Nietzsche: İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü • Beyond Good and Evil, trans. Judith Norman (Cambridge University Press, 2002) • On the Genealogy of Morality, ed. Keith Ansell-Pearson, trans. Carol Diethe (Cambridge University Press, 2006) • İyinin ve Kötünün Ötesinde, çev. Ahmet İnam (Say Yay., 2003) • Ahlakın Soykütüğü Üstüne, çev. Ahmet İnam (Say Yay., 2010) • Ahlakın Soykütüğü, çev. Zeynep Alangoya (Kabalcı Yay., 2011) Allen Wood, Kant (Blackwell, 2005) / Kant, çev. Aliye Kovanlıkaya (Dost Kitabevi Yay., 2009) Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, trans. Frederick Lawrence (Polity Press, 1990), 23-44
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Makale Yazma11010
Bireysel Çalışma16348
Okuma16696
Ev Ödevi6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ15 44    
ÖÇ25 44    
ÖÇ35355    
ÖÇ45445    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr