Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201145042014Çağdaş Sanat Felsefesi TartışmalarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kavram analizi yönetminin sanat eseri kavramına uygulanmasıyla hem yirminci yüzyıl analitik geleneğinin tanıtılması hem de sanat felsefesinin güncel tartışmalarının ele alınması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard. Doç. Dr. Mehmet Cem Kamözüt
Öğrenme Çıktıları
1Çeşitli sanat kuramlarını tanımlayabilme, açıklayabilme ve güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirebilme.
2Sanat eserleri hakkında bir görüş geliştirme ve bunu sözlü ve yazılı olarak savunabilme.
3Belirli bir sanat kuramını destekleyecek ya da zayıflatacak sanat tarihinden örnekler sunabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin ele alacağı temel soru şudur: “Bir sanat eseri ile sıradan bir nesne arasında ne fark vardır?” Çeşitli sanat kuramları, bizim sezgisel sanat eseri anlayışımızı ne ölçüde başarıyla sağladıkları bakımından değerlendirilecektir. “Sanat eseri” kavramının açık kavram olup olmadığı dolayısıyla geleneksel anlamda bir sanat kuramının olanaklı olup olmadığı da tartışılacaktır. Sanatın; kurumlar, politika ve teknoloji ile ilişkisi de ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bu da mı Sanat?
2Sanat ve Taklit
3Sanat ve Temsil
4Sanat ve İfade
5Sanat ve Biçim
6ARA SINAV
7Sanat ve Sanat Dünyası
8Sanat ve Kurumlar
9Öğrenci Sunumu
10Sanat ve Politika
11Sanat ve Sansür
12Estetik Deneyim
13Öğrenci Sunumu
14Açık kavram olarak "Sanat"
15Sanatın Sonu
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Carroll, N., 1999, Philosophy of Art, Routledge. Danto, A., 1983, Transfiguration of the Commonplace, Harvard Uni. Press. Kivy, P., 2002, Introduction to a Philosophy of Music, Oxford Uni. Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Seminer122
Makale Yazma12222
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1523423 3
ÖÇ2    5453
ÖÇ32 3233 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr