Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9105056292016Network ScienceElective118
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Öğrenci, ağ malzemelerinin seçimini, ağ yapımını ve ağ onarımını yapabilecek.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Adnan TOKAÇ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste işlenen başlıca konular şunlardır; Giriş, Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler, Ağ Fabrikaları ve Üretim Teknolojisi, Ağ Donatılmasında Kullanılan Temel Oran ve Hesaplamalar, Ağ Kesimi ve Kesim Hesaplamaları, Balıkçılık Takımının Yapımı ve Donamı, Ağ Tamiri ve Örme, Balıkçılık Takımlarına Etki Eden Temel Kuvvetler, Balıkçılık Takımlarının Planları ve Plan Çizimi, Model Planlarının Tanıtımı ve Pratik Uygulamalar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Tokaç, A., (2010). Ağ Yapım ve Donam Tekniği – Balıkçılık II Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 80.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr