Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
920116546201520th Century Poetry in Theory and PracticeElective128
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler; yirminci yüzyıl Amerikan şiir geleneğini tema ve edebi akımlar çerçevesinde kendi içinde karşılaştırmalı olarak inceleme ve analiz edebilme seviyesine ulaşacaklardır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Atilla Silkü
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yirminci yüzyıl İngiliz-Amerikan şiir geleneğinde belirgin temalar, ekoller, edebi akımlar Modernizm: Yabancılaşma ve Sanatsal Deneysellik Şiir ve Dil Etkişelimi İkinci Dünya Savaşı Sonrası Edebi Oluşumlar ve Bunların Şiire yansıması Postmodernizm: Farklılık, Bireysellik İtirafçı Gelenek ve Kadın Şiiri Etnik Şiir Geleneği
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Jones, R.T. Studying Poetry. London : Edward Arnold, 1986. Lauter, Paul, gen. ed. The Heath Anthology of American Literature. Vol. II, Massachusetts: DC Heath & Comp., 1990. Shucard, Alan, Fred Moramarco, and William Sullivan, eds. Modern American Poetry: 1865-1950. Boston : Twayne Publ., 1989. Perloff, Marjorie. The Dance of the Intellect. Evanston: Northwestern UP, 1985. Perkins, David. A History of Modern Poetry and After. Cambridge: Harvard UP, 1987.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr