Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9205035142015The History of Turkish LanguageElective125
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Türk dilinin evrelerini tanımak ve incelemek.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Zeki KAYMAZ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Türk dilinin en eski devirleri hakkında bilgi verildikten sonra Türk dilinin geçirdiği evreler, tespit edilen dil belgeleriyle birlikte incelenecek, Türk dilinin en önemli eserlerini öğrencilerin görmesi sağlanacak ve bu eserler hakkında yapılan araştırmalar (yerli ve yabancı yayınlar olarak) tanıtılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Osman Nedim Tuna, Türk ve Sümer Dillerinin Tarihi İlgi Düzeni, TDK Yay., Ankara 1989. 2. Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri I, DTCF Yay., Ankara 1963. 3. A. Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul 1984. 4. Gürer Gülsevin, Türkoloji Kaynakları ve Bibliyografyası, Malatya 1986. 5. Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yürminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr