Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9205035242015Text Analyses on Uzbek TurkishElective125
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, Ortaasya’da yaşayan bir Türk halkı olan Özbeklerin dilinin genel Türk lehçeleri içindeki yerini, Özbekçeye has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle benzeşen ve farklılaşan yönlerini öğrenciye kavratmak; öğrenciyi Özbekçe metinleri okuyup anlayabilir düzeye getirmektir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. İbrahim Şahin
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Özbekçenin tarihi, kültürü ve coğrafyası, Özbekçenin tarihi ve tarihi Türk şivelleriyle ilişkisi, Özbekçenin fonetiği, Özbekçenin Morfolojisi, Özbekçenin metin incelemesi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Nazarov K, Sayfullayeva R, Ubaydullayeva M, 1993, Özbek Tili (İhtisoslik Grammatikası), Toşkent, Okituvçi. 2. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Özbek Türkçesi (Yazan: Rıdvan Öztürk) Akçağ Yayınları ss: 291-354.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr