Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201105242016Alternative Tourism in TurkeyElective125
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Alternatif turizm kavramı ve türlerinin turizm içindeki yeri ve önemini kavramak
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Dr. Gözde EMEKLİ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Alternatif turizm kavramı ve türlerinin turizm içindeki yeri ve önemi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
AKIŞ, S. 1999: “Sürdürülebilir turizm ve Türkiye” Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi . Sayı: Mart-Haziran S: 36-46, Ankara. BUTTLER, R, W. 1991: “Tourism Environment and Sustainable Development, Environmental Conversation. V:18, N3, P: 201-209 COHEN, 1987: Alternative Tourism. A Critique Tourism Recreation 125 (2) S: 13-18 DOĞANER, S. 2001: Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi. İstanbul. COĞRAFİ ÇEVRE TURİZM VE KORUMA SEMPOZYUMU, 2003: E.Ü. Coğrafya Bölümü. Edebiyat Fak.Yay. ISSN:975-483-599-3, İzmir. OWEN, R.E., Sf ve Gammon,S. 1993: Sustainable Tourism Development in Wales from theory to practice, Tourism Management Aralık, 463-474. ÖZGÜÇ, N. 1998: “Turizm Coğrafyası”. Çantay Kitabevi. İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr