Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201106282016Elective245
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; kırsal kalkınmanın önemini, kırsal kalkınma ile coğrafi koşullar arasındaki ilişkileri, kırsal ve kentsel kültür ile ekonomik etkinlikler arasındaki ilişkileri, kalkınma yaklaşımlarını, dünyadan ve Türkiye’den başarı örneklerini ortaya koymaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Füsun Baykal
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Kırsal kalkınmanın tanımı ve kavramsal çerçevesi Kırsal kültür-kentsel kültür ilişkilerinin kalkınma boyutu (kültürel yayılma ve bütünleşme, kırsal kültürel peyzajlar). Kırsal kalkınmaya gereksinim duyulmasının nedenleri Kırsal kalkınmanın başarı anahtarları Kırsal kalkınma yaklaşımları, modelleri ve araçları (politikalar, planlar, projeler, uygulamalar). Kırsal kalkınmada yenilikler (tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma, madencilik, turizm vd) Türkiye IX. Kalkınma Planı’nda kırsal kalkınma Türkiye Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) Türkiye’de kırsal kalkınmanın bölgesel özellikleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitapları: Doğanay, F., 2002. Türkiye’de Kırsal Yerleşim ve Geliştirilen Politikalar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başk., Ankara. Gürlük, S., 2003. Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma, Bursa. 2004 Türkiye İktisat Kongresi (Bildiriler ve çalışma gruplarının raporları) IX. Kalkınma Planı, DPT, Ankara. DPT, 2006. IX. Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Alt Komisyon Raporu. Türkiye Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013), DPT, Ankara. Sarıca, İ., 2001. “Türkiye’de bölgesel gelişme politikaları ve projeleri”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (1), s.154-204. Soykan, F., 2002. “Kırsal turizmin sosyo-ekonomik etkileri ve Türkiye”. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, 25–27 Haziran 2002, Ilgaz Dağı-Kastamonu. Bildiriler Kitabı s. 154–159. Yardımcı Kaynaklar: Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2006. ODTÜ Mimarlık Fakültesi yay. Ayanoğlu, İ., 2008. Kırsal Kalkınma ve Türkiye İçin Bir Kırsal Kalkınma Modeli. Gazi Üniv. Sos. Bil. Ens.Yüksek Lisans Tezi. Moseley, M., 2003. Rural Development. Principles and Practice. Sage Publications Ltd London. 229 p. Singh, K., 2009. Rural Development. Principles, Policies and Management. Sage Publications Ltd India. 348 p.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr