Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045312015THE MATERIAL AND TECHNIQUE IN THE TURKISH ARCHITECTURE-IElective115
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu mimarisinde kullanılan, geleneksel yapı malzemelerinin tarihsel ve stlistik gelişimini anlamak; bu dönem mimari formlarını, stilistik ve analitik açıdan değerlendirmektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Bozkurt ERSOY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemi Mimarisi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
ALTUĞ, İ., Batı Anadolu XIV.yy Beylikler Mimarisinde yapım Teknikleri, Ankara,1999. BAKIRER, Ö. Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Türk Mimarisi’nde Tuğla Kullanımı, Ankara, 1981. BATUR, A., “Osmanlı Camilerinde Almaşık Duvar Üzerine”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, S. 2 (1970), s. 135-216. BAŞGELEN, N., Çağlar Boyunca Anadolu’da Duvar, İstanbul, 1993 NAUMANN, R., Eski Anadolu Uygarlığı, Ankara,1998. ÖGEL, S., Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, Ankara, 1987 ÖZBEK, Y., Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme, Ankara, 2003.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr