Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045332015DRAWING TECHNICS IN TURKISH ARCITECTURAL IElective115
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu ders, öğrencilerin mimari süsleme (geometrik, bitkisel) çizme becerisini ve gelişimini kazandırmayı amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Yapılarda yer alan bitkisel ve geometrik süslemelerin orantılı çizimlerinin yapılmasını sağlama.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
S. Mülayim, Geometrik Süslemeler, Selçuklular Çağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, Ankara, 1983. S. Mülayim, “Selçuklu Geometrik Süslemeleri”, Sanat Tarihi Araştırmaları, S. 9, İstanbul, Aralık 1990, s.47-53.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr