Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045372015THE ORIGINS OF CLASSICAL OTTOMAN ARCHITECTURE-IElective115
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu ders, öğrencilerin Erken dönem Osmanlı mimarisinin (14-15. yüzyıl) genel özelliklerini kavramalarını amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğr. Üyesi Şakir ÇAKMAK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Erken Osmanlı döneminde Anadolu’nun siyasal ve coğrafi yapısı, Erken Osmanlı dönemi mimarisi ile Anadolu Selçuklu ve diğer beyliklerin mimarisinin karşılaştırması, Erken Osmanlı dönemi mimarisinin genel özellikleri, Erken Osmanlı döneminde malzeme anlayışı, Erken Osmanlı dönemi yapı türleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
E. Diez-O. Aslanapa, Türk Sanatı,İstanbul 1955. C. E.Arseven, Türk Sanatı, İstanbul 1984. D. Kuban, Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İst.1965. A. Altun, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. A. Kızıltan, Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul 1958. S. Eyice, “Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, 21/1-4, İstanbul 1963. O. Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1988.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr