Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201045392015ANATOLIAN SELJUKID PALACE AND KIOSKSElective115
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu ders, öğrencilerin Anadolu Selçukluları Döneminde inşa edilmiş saray ve köşklerin mimari gelişimi ile plan ve süsleme özelliklerini öğrenmelerini; dönemin yapısal karakterini çözümleyerek kavramalarını amaçlar.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Anadolu Selçuklu döneminde saray ve köşk mimarisinin gelişimi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
ARIK, M.O., "Alanya İçkale Kazıları", Yılmaz Önge Armağanı, Konya 1993, s.13-27. ARIK, R., "Selçuklu Saray ve Köşkleri", (Yayına haz. Doğan Kuban) Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul 2002, s. 251-266. ASLANAPA, O., Türk Sanatı I-II. İstanbul 1984. ÇAYIRDAĞ, M., "Kayseri'de Selçuklu Sarayı ve Köşkleri", Vakıflar Dergisi, 26/2004. SARRE, F., Konya Köşkü, (Çev. Şahabettin Uzluk), Ankara 1967. YETKİN, Ş., "Alara Kalesi'ndeki Hamamlı Kasır ve 13. yüzyıl Anadolu Mimarisindeki Yeri", Malazgirt Armağanı, Ankara 1972.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr